image

GLASOVE.COM е основан от Явор Дачков и е собственост на фирма „Гласове.Ком” ООД.Главен редактор:
Галя Дачкова – galialazar@yahoo.com
Журналисти:
Елена Дюлгерова, Дея Йорданова, Милена Нейова
Реклама:
Явор Дачков - yavorda@abv.bg
Адрес на редакцията:
ул. „Кузман Шапкарев” 9а, ет. 2, София 1000
Електронна поща:
glasove@gmail.com, glasove.bg@gmail.com