Иречек за Народното събрание: Множество полуобразовани прос­таци или селяни

20.06.2019 16:28 20 0
Познах, че това е инже­нер Прошек, който е вече много години в България. Веднага му се обадих. Влязохме в стенографска­та канцелария: там беше проф. Безеншек, стенограф от Загреб, млад словенец; Проше...

Политическият живот на българите

19.11.2016 15:41 6 0
...Достоен за внимание е пат­риотизмът на българите. В те­чение на векове българинът бе­ше ниско оценяван от всичките си съседи, но това не попречи на изблика на неговото национално самосъзнание. Прон...