СУ е дупка, в която загубих 4 години от живота си

24.08.2018 11:36 17 0
Статията, че дори след трето класиране в СУ има стотици незаети места и университетът обяви, че ще приема жадно куцо и сакато, не ме изненада, но най-сетне ме накара да разкажа за своите премеждия с В...