За свободата на словото, защитата на личните данни и още нещо…

27.02.2019 12:58 1 0
В преходните и заключителни разпоредби на Закона на защита на личните данни бяха направени допълнения в Закона за НСО и в Закона за военното разузнаване, в които изрично се казва, че контролът по защи...

Как бяха орязани правомощията на президента през годините

17.02.2019 08:37 0 0
Често се задава напоследък въпросът – необходими ли са на президента повече правомощия. Отговорите варират между двете крайности, от призиви за президентска република до призиви за отпадане на тази ин...