Канонът, както го разбира Румяна Бъчварова

08.05.2019 16:55 29 0
Българска патриаршия се съобрази с канона, както и трябваше да направи. По стечение на обстоятелствата това го знаят дори папата и целият му екип и никой от тях не е искал (а и не би посмял да поиска)...