Часът на панголина. Краят на отвореното общество

08.04.2020 15:56 30 0
Мерките, които се предприемат за борба с пандемията от коронавируса се свеждат единствено до „затваряне“ на държавите. Ако отчетем, че в предишната универсална парадигма, поне на теория, се изявяваше...

Часът на панголина и краят на отвореното общество

08.04.2020 11:11 16 0
Мерките, които се предприемат за борба с пандемията от коронавируса се свеждат единствено до „затваряне“ на държавите. Ако отчетем, че в предишната универсална парадигма, поне на теория, се изявяваше...