"Ситуацията е сериозна: постепенно изчезва не просто един политически, икономически и обществен модел, но и всичко това, което в продължение на хилядолетия беше „Западът“. Това не е някакво незначително произшествие, което може да отбележим мимоходом и след това да продължим по-нататък. Масовият упадък на Европа като цивилизация е истинска историческа трагедия, която засяга всички нас, не само като общество, но и като индивиди. Лично аз страдам неимоверно от бъдещия край на западната цивилизация, която обичам от цялото си сърце. Знам, че в тази си тревога далеч не съм сам, макар, че все още много съвременници не осъзнават напълно сериозността на тези промени или не се решават да си направят съответните изводи от тях. Именно за тях написах тази книга, в която искам да споделя своите мисли за това как ние, обичащите Запада, неговата история, наследство и традиции, можем да останем верни на убежденията си и да ги предадем на потомците си в пост-европейския свят". Това казва в интервю за "Фигаро" историкът Давид Енгелс, преподавател в Института "Заходни" в Полша и в Свободния университет в Брюксел.

 

 

 

- Вашата книга „Какво да се прави? Живот с упадъка на Европа“ (Que Faire? Vivre avec le déclin de l’Europe ) е по-скоро лично преживяване, отколкото политическо есе. Защо искахте да споделите тези интимни размисли с читателите?

 

- Ситуацията е сериозна: постепенно изчезва не просто един политически, икономически и обществен модел, но и всичко това, което в продължение на хилядолетия беше „Западът“. Това не е някакво незначително произшествие, което може да отбележим мимоходом и след това да продължим по-нататък. Масовият упадък на Европа като цивилизация е истинска историческа трагедия, която засяга всички нас, не само като общество, но и като индивиди. Лично аз страдам неимоверно от бъдещия край на западната цивилизация, която обичам от цялото си сърце. Знам, че в тази си тревога далеч не съм сам, макар, че все още много съвременници не осъзнават напълно сериозността на тези промени или не се решават да си направят съответните изводи от тях. Именно за тях написах тази книга, в която искам да споделя своите мисли за това как ние, обичащите Запада, неговата история, наследство и традиции, можем да останем верни на убежденията си и да ги предадем на потомците си в пост-европейския свят. 

 

- Припомняте аналогията между сегашния упадък на западния свят и упадъка на гръко-римския свят, който разглеждате в една от предишните си книги. На какво се основава това сравнение?

 

- Както пишат и други историци, като Освалд Шпенглер и Арнълд Тойнби, упадъкът на Запада съвсем не е случайност, той се вписва в логиката на историята, която вече е видяла възхода и падението на множество цивилизации. В книгата ми „Упадък“, която наскоро бе преиздадена в джобен формат, се опитах да покажа доколко днешната криза в Европа напомня кризата на Римската република от I век, когато, обхваната от безпрецедентна политическа, икономическа, демографска, етична и социална криза, тя е раздирана от вътрешни бунтове, прерастнали в истински граждански войни, преди републиката да се превърне в авторитарна държава, овладяла, разбира се, положението, макар и с цената на драстично ограничаване на политическите свободи и на културен застой. Убеден съм, че в близките две десетилетия и нас ни очакват такова развитие и мога само да приканя читателите да се подготвят за тези събития.

 

- Изтъквате факта, че малцина се осмеляват да говорят за „упадък“. Но не се ли страхувате, че самото говорене за "упадък" може да повлияе на ситуацията?

 

- Това е като в медицината: бихте ли искали да се лекувате при лекар, който ще лекува рака ви като хрема, от страх от психосоматичното въздействие върху реалната ситуация? Преди всичко вярвам, че честността към самата себе си трябва да бъде висша добродетел на всяка уважаваща себе си цивилизация. Умишленото премълчаване на истината за културните процеси в сегашния момент, било то масовата имиграция, застаряването на населението, ислямизацията, изкуствения интелект, разпада на националните държави, саморазрушаването на образователната система, огромното изоставане на Европа от Китай и превръщането на демокрацията в технокрация, е акт на върховно предателство с трайни последици. Защото, когато истината, т.е. все по-необратимата същност на този процес стане явна, ще рухнат и последните остатъци от доверие към нашата политическа система и солидарността между различните социо-културни групи в нашето общество. Само честният и хладнокръвен анализ на днешната ситуация може да ни помогне да определим кое е полето ни за маневриране, което все повече се стеснява, и да се опитаме да предвидим необходимите реформи за спасяването и стабилизацията на това, което е останало от нашата цивилизация, както впрочем много точно отбеляза Мишел Уелбек в оценката си за моята книга.

 

- Този цивилизационен упадък изгледа ви вълнува повече, отколкото глобалното затопляне на климата…

 

- Напротив: въпреки че оставам скептичен към т. нар. климатични заплахи и още повече към въздействието на човека върху климата в рамките на тази теория, прекомерната експлоатация на природните ни ресурси и развалянето на многообразието и красотата на природата на всички нива е неразделна част от цивилизационния ни упадък, както беше в края на Римската република. Ето защо съм убеден, че важното е не да се справяме със симптомите, а с истинските причини: не само чрез намаляване на CO2 или други проблемни вещества, но и чрез работа върху материалистичната, консуматорска, егоистична идеология на съвременния свят, надявайки се, че ще намерим ново равновесие с природата - знаейки същевременно, че истинската опасност за нашата околната среда вече не идва от Европа, която вече постигна огромен напредък, а по-скоро от Азия ...

В този контекст винаги се удивлявам от двойнствения език на много еколози: в екологичен аспект, те предпочитат да защитават един все по-радикален „консерватизъм“, а в културен аспект, защитават краен конструктивизъм; сякаш за много от тях изчезването на вида жаба е по-важно от изчезването на европейската цивилизация... Така че и за да насоча общественото мнение към богатството на нашата култура, което може да бъде разводнено или да изчезне окончателно, аз написах тази книга.

 

- Брекзит ли бъше първият конкретен знак за разпада на Европа, който описвате?

 

- Честно казано, аз все още не съм убеден, че Брекзит ще се състои, макар, че назначаването на Борис Джонсън може да промени ситуацията. Но не трябва да бъркаме „Европа“ и „Европейски съюз“: векове наред Западът е бил политически и културно по-сплотен отколкото днес. Изчезването или трансформацията на Европейския съюз по никакъв начин не би означавало разпад на Европа като цивилизация.

 

Този разпад идва главно отвътре, а не отвън. Унищожаването на традиционното семейство, културният релативизъм, историческият мазохизъм, политически коректното мислене, склонността да се цензурира всяко неприятно мнение, замяната на хомогенни и следователно обединени общности чрез съчетание от групи, търсещи само собствена печалба, социалната поляризация, цинизмът, с който всички представи за абсолютна истина се заменят с договорени „компромиси“ - това са истинските причини за разпада на Европа. Политическите събития, които виждаме днес - превръщането на Европейския съюз в основен защитник на това, което току-що изброих, както и готовността не само на британците, но и на „популистите“ в цяла Европа да пожертват европейското единство, за да защитят поне собствената си идентичност - са само плачевните последици. Защото истинският отговор идва от другаде: Западът може да стабилизира сегашния си упадък, само ако се върне отново към корените си и остане единен и обединен. За съжаление, това послание ще бъде чуто, когато е твърде късно.

 

- Казвате, че не искате да се отдавате на катастрофизъм. Но едва ли може да бъдете наречен оптимист…

 

- Преди всичко, аз съм историк и не мога да си затворя очите пред факта, че великите човешки цивилизации преминават през повече или по-малко сходни исторически цикли. Защо Западът да бъде изключение от хилядолетните правила? Освен това мисля, че съм чувствителен наблюдател на развиващите се в нашето общество процеси. Достатъчно е да се разходите в предградията на Париж, Лондон и Брюксел, да видите с очите си изоставените улици, нивото на образование в училищата и университетите, да оцените промяната на лихвените проценти, да поговорите с все по-откъснатите от действителността национални и европейски политически елити, да усетите объркването и омразата на европейците към собствената им политическа система, за да разберете, че Западът се променя радикалнио, при това не към по-добро. Настъпването на очакваната голяма криза може с големи разходи да бъде отложено с няколко месеца или няколко години. Но когато хазната се изпразни, а социалната система рухне, тогава ще разберем, че „жълтите жилетки“ са били само една малка прелюдия към много по-страшните конфликти, които предстоят. Възникналата след тези конфликти Европа ще има много малко общо с тази, чиято последна агония наблюдаваме сега. Ако искаме да съхраним поне малко от това, което обичаме в тази залязваща цивилизация, моментът е сега…

 

- И накрая, тази малка книгаа може да бъде прочетена като ръководство за оцеляване за лична употреба. Но няма ли вече колективни средства за противодействие на неизбежния според вас упадък?

 

- Разбира се, че има! Освен това подчертавам неколкократно, че това малко ръководство не може в никакъв случай да замести колективната политическа дейност: напротив, vita activа и vita contemplativa трябва да се допълват взаимно, за да образуват наистина стабилно общество. Но трябва ясно да осъзнаем, че сега Европа е много зле и в най-добрия случай, тя ще се окаже коренно променена спрямо тази Европа, в която повечето от нас са били социализирани. Ако наистина искаме да запазим своята идентичност в кризите, които ни очакват, е крайно време да престанем да прехвърляме отговорността към политическия свят, който до голяма степен е безразличен или дори враждебен към истинската европейска култура. При това, да се споразумеем с него, няма да бъде лесно.

Всъщност ние все по-често констатираме вътрешната сила на „паралелните“ общества, които вече доминират в големите ни градове. Ако не вземем активни мерки за укрепване на собствената си идентичност, то съвсем скоро няма да имаме право на наше собствено „паралелно общество“… Времето, когато можехме да разчитаме на стабилността на политическата и културната ни система, приключи. Ако искаме да защитим нашето наследство, борбата трябва да бъде двойна. От една страна, трябва да превърнем всеки човек, всяко семейство и всяка група хора в малка крепост с общи ценности и идентичности. От друга страна, трябва да развием нова политическа идеология, обединяваща културния консерватизъм с борбата за единна Европа, която не е задължително да се отъждествява с Европейския съюз. Това впрочем е сюжетът на последната ми книга, Renovatio Europae („Обновяването на Европа“), публикувана преди няколко седмици на немски език, а в близките месеци и на френски език, английски, полски, италиански и испански език, която е своеобразен диптих с книгата ми Que faire? („Какво да се прави“?).

 

Превод: Никола Стефанов

 

 

 

 

Още от категорията

52 коментар/a

Маркс на 14.08.2019 в 12:23
Доста странно е да призоваваш за преодоляване на "материалистичната, консуматорска, егоистична идеология на съвременния свят" и в същото време да позираш със скъпарски костюм, маркови очила и часовник-водомер.
Религията дава на 14.08.2019 в 12:51
базата на обществото, манталитета съзнанието, отношенията между хората. Но Христос не е писал за капитализма, Маркс се е опитал да създаде отношения в обществото, като е описал капитализма, но половинчато. Той не е изградил теория за производство и реализация на пазар с конкуренция, а само за производство и монополно "средство за обръщение". По тази теория и Ленин създава теорията си за държавно монополистичния капитализъм - империализма, от която теория възникнаха социализма и фашизма. Но това са теории които са възникнали по християнството на 'догмата" за света Троица. Автора на статията се опитва да обясни неща от сегашното състояние на обществата в света. Сигурно ще се срутят маса цивилизации, както и християнството на "догмата" и съответната цивилизация. Защото са създадени от човеци, но не и от Бог. А Маркс според мен е Бог, макар и половинчато да е развил теорията си. Той сам казва, че нищо човешко не му е чуждо, защото са го смятали за Бог, както и аз го смятам за Бог. Но той отрича религията вместо да я развие, като прибави към Библията учението си за икономиката. Защото за отношенията в икономиката трябва да се пише в Библията. И сега има някои неща за икономика в Библията, но трябва много повече да се пише за икономика в Библията - Бог Слово. Сега се създава Божие царство на Святия Дух, което е диамантената цивилизация. Цивилизацията на "догмата", която е християнска цивилизация вече отминава. И нашите православни свещеници вместо да направят Реформация на православието където да въведат диамантената цивилизация се чудят какво да правят. Защото православието е феодална религия и може да даде отношения само за земеделието и феодалните отношения.
пвв на 14.08.2019 в 13:17
Макркс е тъпчо, всичко му сбъркано и недомислено противоречиво както в библията, затова се харесват на широки народни маси, простия народ обича такива недомислици, вождове, спасители и лесни решения, някой да мисли вместо него.
Прот на 14.08.2019 в 13:21
Цитат: "Както и човек мисли със 100% от възможностите на петте си мозъка и цялата си нервна система и е един вид свръх човек или Бог." на 14.08.2019 в 12:22 : "Така десетилетия наред говореха преподавателите по диамат - в крайна сметка това е псевдофилософия тип аонсу.". ДИАМАТ-а, уважаеми, е еволюирал, през ученика си Фойербах, Хегел. Та да питам - Хегел, Фойербах и младохегелианците ли са "псевдофилософи" ?!
Аврам Маркс на 14.08.2019 в 13:44
Като гледам, какво се случва в България, се питам, дали страната ни е сърцето на гниещия Запад или упадъкът вече е засегнал и (Юго)Изтока?
цикъл на 14.08.2019 в 13:53
Раждат се и умират хора, цивилизации, звезди, галактики и вселени. Всичко е подчинено на неумолимия ход на времето. Каквото трябва да стане, ще стане, с нас или без нас. С действията си можем временно да го забавим или ускорим, но не можем да го променим. Пийте по една студена бира и се радвайте на живота, докато сте млади. Който ви каже, че всяка възраст има своите прелести е голям лъжец. Уверявам ви, няма нищо прелестно да си стар и безпомощен. А нашата цивилизация безспорно е на прага на своя неизбежен финал. Приемете го с нужната мъдрост и търпение.
Демографския на 14.08.2019 в 14:06
срив в България и Европа, според мен дойде от Европа. Знаем за битници, хипари, които си пускаха дълги коси, като бунт срещу християнството през 60 те години, които говореха: "правете любов(разбирай секс) вместо война" и имаше безразборни сексуални контакти, които си триеха дънките и след това 1968 година, където техните последователи правиха протести във Франция срещу Де Гол. През това време бяха Чехословашките събития в източна Европа. Навсякъде в Европа след това започна бунт срещу християнството, в смисъл дълги коси, жените с дънки и т.н. Започнаха да се правят семейства без брак , безразборен секс и т.н. и това се разпространи и в Източна Европа, А когато падна комунизма през 1989 година това стана начин на живот. Хората не искат да предадат гена си на идните поколения, а момичетата викаха: Ха ще правя деца на Тодор Живков! и сега за Бойко Борисов. Сега всички искат да правят секс, но не и да гледат деца и да продължат гена си и рода си.
нищо няма да остане същото на 14.08.2019 в 14:14
За последните 20 години населението на планетата се е удвоило. Планетарните ресурси са недостатъчни да изхранват и поддържат това население. Полярните шапки се топят с неимоверна скорост ( по 300 милиарда тона лед годишно). В момента войните, които се водят са за въглеводородите. Ще последват и войни за територии. Америка ще трябва да се изсели върху други континенти, предимно в Европа, защото територията и до 50 години ще остане под вода, след разцепването на континенталната плоча в района на Мексиканския залив и изригването на вулкана в Йелоустоун. Китай ще завземе части от Сибир и големи територии в Южна Африка. Нашествието на бежанци от Северна Африка в Европа ще продължи. Световният океан ще завзема нови територии от сушата и това ще е причината да изчезнат и редица островни държави. Националните държави, във вида в който ги познаваме ще изчезнат и ще се появят нови структурни формати, различни от досегашните. Новият свят ще бъде арена на драматични конфликти и грандиозни сблъсъци. Балансът ще бъде постигнат много трудно, в едно отдалечено и неясно бъдеще. Сегашните ни проблеми са едно безгрижно съществуване на фона на предстоящия катаклизъм. И да ви светна: Бог не съществува. Не хранете никакви илюзии.
https://bultimes.com/yankite-shte-ni-stava-chernomorski-sasedi/ на 14.08.2019 в 14:22
Сериозно?
във философията... на 14.08.2019 в 15:07
Никога и никъде Хегел и даже материалистът Фойербах не са твърдели, че мозъкът мисли. Това се отнася и за Маркс, а не за плеядата му бездарни следовници, чието абстрахиращо разбиране не достига даже и до фантазмите на физиологията. Не може предметът да изземва функциите на субекта.
Спестете си четенето на глупости на 14.08.2019 в 20:07
Само ще спечелите от това.
Принципът на Вавилонската кула на 14.08.2019 в 23:49
Повечето цивилизации са загивали по вътрешни причини - кара-вара,кара-вара и накрая ...имплозия. Не ги разбива мощен войнствен външен враг,а най-често външни паразити проникнала в организма и размножили си до краен предел. Най-често тово са чужди етнически елементи приемащо проформа съответната цивилицация,но реално я отравят. Често чуждите етноси вървят в комплект и със съответната религия.Късният Египет,както и късният Рим са били вавилонско сборище от етноси и религиозни култове. В такава Вавилонска кула днес се превръщат САЩ и Европа.
понеже на 15.08.2019 в 11:12
на два пъти ме изкарват марксист - ленинец и ми говорят за ДИАМАТ, искам да кажа, че аз съм хилозоист. От хиле - материя и зое - живот. Аз признавам явленията в Природата, които са с два полюса, поле между тях и нов зародиш на нова система. Аз вкарвам диалектиката в хилозоизма, както Хегел в идеализма и Маркс в материализма, и извеждам четвърти закон на диалектиката, който е закон за диалектични философски системи -ФДС - с два полюса, поле между полюсите и нов зародиш на нова ДФСистема. Аз признавам материята, както признавам и живота. материята - мъртвата има свойството отражение, както и белтъчната материя има свойството биологично отражение - съзнанието. Не може да се гледа само живота и да се пренася в теза, че живота е идея или идеализъм. Не може и всичко да е мъртва материя и човека субект - да е робот или войник, който да е винтче в държавната машина на социалистическата държава, както при социализма и комунизма. А пак ще пиша всяко явление в Природата е диалектична философска система - ФДС. То е противоречиво защото е с два полюса, които са противоположни. Примери колкото искаш - земята с два полюса - Северен и Южен поле - магнитното поле и нов зародиш Луната. Семейството с два полюса - мъж и жена, поле - любовта и нов зародиш - децата. такова система е и Икономическото общество - два полюса - капиталисти и наемни работници, поле - интересите им и нов зародиш - нови системи и класи, като богата класа примерно Бил Гейтс, Стив Джобс и другата класа - компютърните инженери. Дори църквата е ФДС. Полюсите са Бог Отец и Святия Дух, полето - Исус Христос и нов зародиш - Бог Слово - Библията. Обществото също има два полюса - Държава и Икономическо общество, поле - бита и семейството и нов зародиш - църквата. Така в християнската църква на "догмата" за Света Троица е имало тяло и душа и се е говорило за дуализъм, но църковната система не е била развита. Изобщо много неща могат да се напишат, но тук не може.
Юлиан Вучков на 15.08.2019 в 15:18
МОССАД да се разправи с Тръмп или да го стисне в клещите на шантажа? Както споменахме, още през 2007 г. Епщайн беше пратен в затвора, по същите обвинения, но впоследствие излезе тихо и кротко оттам. След 2016 г. беше внесено обвинение срещу Доналд Тръмп от една жена, която заяви, че Тръмп я е изнасилил на 13 години когато е била в апартамента на Епщайн, но по време на изборите тази афера беше потулена, тъй като Тръмп беше човекът на МОССАД в тях. Несъмнено Епщайн е агент на МОССАД и от дълго време е бил използван като хъб за събиране на компроматериали за почти всички членове на американската и глобална върхушка, за техните сексуални престъпления и т. н. Епщайн е операция на ционизма и "дълбоката държава" с цели, които тепърва ще се разкриват, с обхват Бил и Хилъри Клинтън, както и Доналд Тръмп.
Време е на 16.08.2019 в 08:32
да се обърнем към уроците на историята. Още древните римляни са казали, че тя е учителка на живота, но нито те са се поучили от нея, нито следващите поколения в следващите петнадесетина века. Хегел го е формулирал идеално. Трябва да поумнеем малко най-сетне!

Напиши коментар