В мен остава неприятното усещане, че някои зелени активисти и НПО изразяват своята будна гражданска позиция и си присвояват правото да говорят от името на зелено мислещите хора в България, единствено и само когато имат интерес, който им дава възможност да реализират проекти с международно финансиране. Ние оставаме с впечатлението, че когато нямат никакъв материален интерес от това да подкрепят каузи, не го направят. Категорично подкрепям министър Нено Димов в усилията и действията му. Като представляващ Министерството на околната среда и водите, с влязло в сила съдебно решение и безспорно установени нарушения на процедурата за периода 2008 – 2017 г., той всъщност е наследил проблеми, които не е създал. Подкрепям го в опита му да намери консенсус по този проблем”, казва в интервю за „Гласове” инж. Васил Василев, председател на Националното ловно-рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България.

 

- Вие сте председател на най-старото и най-голямото НПО в България, основано 10 години след Освобождението на България. Имате над 120 000 членове. Как си партнирате с други подобни сдружения?

 

- Трябва да изкажа моето огорчение от партньорството ни с другите неправителствени организации. Например, ние имаме партньорски отношения с „Българско дружество за защита на птиците”, както и с други НПО-та, но когато потърсихме тяхната подкрепа през 2015-2016 г. за един вандалски акт, за който се разчу, не получихме разбиране. Сигурно помните случая отпреди две години, когато се разбра, че в някои дивечовъдни участъци са заградили с мрежи терени и вътре са вкарали диви животни, които са отстрелвани на място. Животните, вкарани вътре, ставаха задължителна жертва. Това не е лов, а екзекуция. Но законът беше така променен, че тези животни, докато не са разселени в природата, са собственост на този, който ги е сложил от вътрешната страна на оградата. Законът гледа на тях като на домашни животни.

 

Има и друг проблем -  в един момент тези животни свършват. Тогава собственикът започва да залага капани в природата, да лови животни и да ги вкарва за отстрел в оградената от него територия.

 

- Това е бракониерство на едро?

 

- Да. До мен достигна информация за случай, в който група платежоспособни господа, накои от тях банкери, са отстреляли в рамките на два дни 200 животни, затворени точно зад такава ограда. Когато ние като организация поискахме държавата да ограничи тази порочна практика, се обърнахме към въпросните неправителствени организации, но не получихме никаква подкрепа от тях.  

 

- А защо? Как си го обяснявате?

 

- В мен остава неприятното усещане, че тези наши „приятели” изразяват своята будна гражданска позиция и си присвояват правото да говорят от името на зелено мислещите хора в България, единствено и само когато имат интерес, който им дава възможност да реализират проекти с международно финансиране. Ние оставаме с впечатлението, именно заради липсата на адекватна реакция в случаи като този, че когато нямат никакъв материален интерес от това да ни подкрепят, не го направят.

 

- А какво трябваше да направят?

 

- Тогава организирахме (на 15 юни 2015 г.) митинг пред Народното събрание, в който взеха участие повече от 10 000 ловци от територията на цялата страна. Както се пошегува един народен представител от опозицията в оня момент „Вие направихте две основни грешки. Първата е, че дойдохте с празните калъфи на пушките, а втората е, че минахте покрай парламента, а не през него”. Само да вметна, че управляващите тогава заявиха, че митингът е политически. А това не е вярно – ние не можем да влияем политически на нашите членове. В "Национално ловно-рибарско сдружение" има хора от всички партии. Организацията ни е оцеляла 120 години, защото никога не се е намесвала в политиката. Макар че става въпрос за 2015 г., искам да изтъкна, че тогава нямаше нито едно обърнато кошче, хвърлени хартийки и фасове, нито пък някакъв акт на вандализъм. Това показва, че сме организация на цивилизовани и зелено мислещи хора, които реагираме, когато не сме съгласни с ограбването на българската природа.

 

Ние сме против кражбите от българската природа, каквото представлява отнемането на животни от там и вкарването им в огради, където от държавна собственост се превръщат в частна собственост. Избиват се и после се повтаря този цикъл. Ние сме против! В резултат на такива постъпки в накои региони на страната беше унищожена тотално популацията на дивите свине.

 

- Вашата организация участва ли в събитията около Калиакра и какво е отношението ви към ставащото?

 

- Нашата организация беше деен участник в процеса по разработването и приемането на Натура 2000. В нито една от заповедите, в които са обявени тези зони, потвърдени с решение на Министерски съвет и публикувани в „Държавен вестник”, не е наложена забрана на лова. В нито една зона от мрежата Натура 2000 няма забрана за лов, ако разбира се, това не се отнася за национален парк или резерват, чийто статут изисква забрана на лова.

 

- Говорите за времето, когато е създадена Натура 2000?

 

- Да, точно така. Говоря за времето, когато беше създадена зоната през 2007 година. (Показва копие на „Държавен вестник” от 28 август 2009 г., брой 69). Сега се връщам от срещата с участието на министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера Валери Симеонов, министър Нено Димов и всички, които се чувстват засегната страна около проблема с „Комплекс Калиакра”.

Ние не приемаме и се разграничаваме от така наречените зелени природозащитни организации, които се опитват с планове за управление на видове или територии (хабитати) да променят обхвата на заповедта, която казва кои са забранените дейности.

 

- А кога е променен обхвата на дейността на тези територии?

 

- Интегрираният план за управление разбуни духа на хората. В тези протести участват и наши членове, които на територията на трите общини (Балчик, Каварна и Шабла) са повече 1300 човека. Те се включиха, защото без никаква аргументация и научни данни, е записано, че в зона А и зона Б – т.е. в резерватите и всички останали територии от комплекса, които не са урбанизирани по смисъла на Закона за устройство на територията, се забранява лова по силата на Закона за лова и опазване на дивеча. Това е записано в Интегрирания план. На практика, с такава забрана определени организации се опитват да променят заповед на Министерски съвет и да въведат един ограничителен режим, който не е предвиден в заповедта, с която е определена тази защитена зона.

 

- Искате да кажете, че заповедта през 2007 г. е била правилно направена, а сегашната не е?

 

- Прочетете заповедта в "Държавен вестник" - там са описани границите на защитените зони. Ние не оспорваме границата, която е въведена – тя е въпрос на изясняване от страна на държавата. Например, ако ловна дружинка Х има толкова голяма територия и от нея е засегната някаква част, ние не претендираме за точното изчертаване. Ние претендираме срещу забраната за лов.

 

- Кой има полза от това да забрани лова на тези територии чрез Интегрирания план за управление, след като двете заповеди в „Държавен вестник” почти се припокриват като текст?

 

- Българско дружество за защита на птиците, WWF и други организации, които си развиват европейски проекти за защита на даден вид. Искат да отстранят ловците от тази територия, за да си развиват необезпокоявано въпросните проекти.

 

- Кои са авторите на тези текстове?

 

- Авторите на плана за управление са служители на БАН - Институт по биология и екосистемни изследвания. Липсва съответната аргументация, която да доказва по безспорен начин, че ловът като дейност е фактор, който възпрепятства защитените видове, унищожава техните местообитания и т.н. По този начин дори се забранява регулирането на хищници на тази територия. Например, ако на тази територия се увеличи популацията на чакали, лисици, белки, порове или други хищници, които са обект на лов, а те на практика унищожават яйцата на гнездящите на земята птици, то така възпрепятстват тяхното по-бързо възстановяване.

 

Ролята на ловеца е изключително важна. Мисленето, че строгата консервация е най-добрият начин за опазване на популациите и местообитанията е изключително погрешно. Когато ловецът има интерес към даден вид като обект за лов, той полага специални грижи за неговото опазване. Правят се целеви мерки на територията на цялата страна за опазване на този вид. Увличават се и местните общности за опазване на този вид.

 

За да има ефект от защитата на дадена територия, непременно трябва да участва местното население. Иначе правим остров, образно казано, на който има едни 20 души, които ядат баницата под формата на финансиране на проекти, а другите нямат нищо общо. В нито една от тези зони, в които са похарчени десетки милиони за финансиране на проекти, не съм видял конкретен ефект и резултат, който да се изразява в подобравяне статуса на тези животни, към които са насочени мерките. Затова се разграничаваме от действията на нашите „съмишленици” по идеи. Ние не сме убедени в тяхната добронамереност и безпристрастност.

 

- Как мина срещата при Бойко Борисов?

 

- Благодарности към министър-председателя за градивния тон. Ако сега не намерим консенсус по този казус и не научим как трябва да се разработват плановете за управление по този закон, в бъдеще ще имаме проблеми с писането на планове за други територии. Проблемът само ще се мултиплицира. Частната собственост е неприкосновена и това е гарантирано от Конституцията. Така че трябва да се намери решение. От друга страна трябва да има поминък за хората, а от трета – да се спазват изискванията на ЕС за екология.

 

- Намирате ли добър партньор в лицето на министър Нено Димов? Вярвате ли на твърдението, че той всъщност се оказа на неподходящо място по неподходящо време и трябва да отговаря за проблеми, които са трупани в продължение на повече от 10 години?

 

- Категорично подкрепям министър Нено Димов в усилията и действията му. Като представляващ Министерството на оклоната среда и водите, с влязло в сила съдебно решение и безспорно установени нарушения в процедурата за периода 2008 – 2017 г., той всъщност е наследил проблеми, които не е създал. Подкрепям го в опита му да намери консенсус по този проблем. Разбира се, това е изключителна отговорност и аз не бих искал да съм на негово място.

 

Категорично заявявам, че с целия си потенциал в лично качество, като експерт и председател на "Националното ловно-рибарско сдружение", заставам зад него и го подкрепям. Трябва да се намери решение, което да изпълни в максимална степен изискванията на биологичното законодателство от една страна, а от друга – да не накърнява интересите на хората, които би следвало да изпълняват дейности в тези защитени територии. Организацията ни застава на принципна позиця в негова подкрепа именно, за да се намери баланса на идеи.

 

Не е възможно управление на защитени територии и опазване на видове при изолиране на местните общности. Не може шепа хора да поставят ултимативно изисквания и ние всички да сме длъжни да се съобразяваме с тях. Без да можем да защитим по някакъв начин правата си, още повече, че нашата дейност по никакъв начин не нарушава правилата за опазване на тези видове.

 

- Толкова ли е важна за вас забраната на лова в този район?

 

- Искам да кажа, че нашата дейност има силно социален характер. В малките населени места, които са забравени дори от Бога, участието в ловна дружинка е дейност, която сплотява хората и осмисля по някакъв начин живота им. Поддържа се колективен дух. Няма значение дали членът на дружинката е висш магистрат, политик или местен човек, всички са заедно.

 

Когато има наводенние или пожар, кметовете се обръщат първо към ловните дружинки, защото са добре организирани и могат чрез локалната си структура първи да излязат да помогнат на местното население и на държавата като цяло. Така че, когато тези хора биват отблъсквани с такива необосновани ограничения и забрани, ние се лишаваме от тяхната помощ за опазване на биологичния ресурс.

 

- Тоест вие сте твърде големи, за да не учасвате в тези процеси, така ли?

 

- Разбира се. И не само това. Нашата дейност е така построена, че ние по условие сме партньор на държавата. Нашите принципи са свързани с опазване на биологичното разнообразие, увеличаване на дивечовите запаси, ние сме коректив и партньор на държавата в нейните политики.

 

- Стигнахте ли до някакво решение на срещата в Министерски съвет?

 

- Беше взето решение да се подпомогнат компетентните институции в лицето на Министерството на околната среда и водите, като се проведе обществено обсъждане и се намери най-правилното решение за всички заинтересовани страни. Да бъде изпълнено съдебното решение на ЕС, но да не се изпада в крайности. Проблемът е в плана за управление на тези защитени зони, а не в заповедта. Даден беше много по-дълъг срак за обсъждане, за да се намери баланса на интересите.

 

- Как си взаимодействате с другите неправителствени организации в този случай?

 

- Ние сме структура с над 120 000 членове и искаме да участваме... Във всеки документ други НПО-та се опитват да ограничат лова. И тази тенденция се пренася механично от документ на документ. Вече 16-17 години се извършва мониторинг и преброяване, а едва през последните 2 години ние, ловците също се включихме. Дотогава това се правеше само от другите неправителствени организации, които в рамките на два дни, например, трябва да преброят влаголюбивите птици на територията на цялата страна. Това се прави през месец януари.

 

От опита, който натрупах през тези две години трябва да ви кажа, че резултатите, които се изнасят не отговарят на истината. В голяма част от водоемите, където трябваше да присъстват представители на тези преброителни екипи, практически никой не е ходил. Има бойкот в тези групи да бъдат включени наши представители. Месеци и години след като е извършено преброяването, има отказ от Българското дружество за защита на птиците да каже в коя влажна зона кои видове птици са били преброени физически. Голяма част от доброволците - преброители нямат необходимата квалификация да разпознаят съответния вид птици заради голямото разстояние, от което става броенето с бинокли и тръби. Имаме съмнения в стойността на тези данни. Смятаме, че те умишлено се занижават. Трябва да бъдат въведени системи за контрол и прозрачност, за да сме убедени, че мерките, които се налагат след тези преброявания са адекватни.

 

- Г-н Василев, общата представа за ловците е, че те са едни жестоки хора, които убиват невинни животни. Моля, обяснете тази ваша невидима работа, чрез която полагате грижи за териториите, на които ловувате. Какво точно правите?

 

- През 2008-2009 г., с промяната в Закона за лова, държавата си призна, че не е в състояние да управлява ефективно ловните сторпанства и започна да сключва дългосрочни договори за съвместна дейност - това е първата форма на стопанисване. Не съвсем ясно публично-частно партньорство, което не се харесва дори от хората, които са сключили такива договори. От друга страна са договирите за стопанисване на държавните дивечовъдни участъци, които много се доближават до концесия – наема ги човек, изпълнява бизнес план за срок от 15 г. - това могат да правят физически и юридически лица. Втората категория са територии, които се стопанисват от ловни сдружения, които са наши членове. Там ловната площ е разделена на ловно-стопански райони, като всеки от тях се предоставя за управление на ловно сдружиние, което изгражда ловна дружина на тази територия и тя се грижи за дивеча там.

 

Със скромените договори, с които нашите сдружения придобиват правото да се грижат и да ползват тези територии, като ползването е елемент от стопанисването на дивеча, нашите сдружения създават програма с конкретни действия – правят ежегоден мониторинг на дивеча. На базата на тези запаси те са длъжни да поддържат минимален норматив от дивеч, хранилки и минерални соли.

 

- А кой контролира дали са изпълнени тези задължения от ловните дружинки?

 

- Държавните горски и ловни стопанства, както и структурите на Изпълнителна агенция по горите.

 

- Тоест вие си взаимодействате с държавата на място?

 

- Точно така. Изпълняваме собствена национална програма за разселване на дивеч, като ежегодно ловците събират информация и разселват в природата фазани и яребици, патици, тракийски кифлик - средно около 150 000 птици. Отделно от това се разселва едър дивеч – дива свиня, муфлон. От миналата година започнахме да разселваме и диви зайци. Започнахме с  5-600 зайчета годишно. Това е не е достатъчно, но е само началото. Общият обем средства, които се инвестират ежегодно в тази дейност е около 2,5 млн. лева. Това са средства на ловците.

 

- Откъде идват партите – от членски внос ли?

 

- Има четири вида вноски, които ловците плащат. Първата вноска е държавният ловен билет – таксата за ловно право, която е една от най-високите държавни такси и е в размер на 15 лв. годишно на ловец. Това е правото им да вземат пушката и да отидат на лов. Второто нещо, което държавата изисква със закон от нас е всеки ловец да плаща вноска за стопанисване на дивеча, която се определя ежегодно със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите – в момента е 50 лв. Третата вноска е свързана с разрешителното, което се издава за всеки един ловен ден, което струва цена, определена от държавата. Четвъртото плащане е членския внос, с който сдруженията успяват да самофинансират дейността и издръжката си - задължени са по закон да имат щатно назначени специалисти по ловно сторанство.

 

От всички тези вноски 100 % от стойността на билета се превежда на държавата – това са 2 млн. лв. годишно в хазната. От вноската за стопанисване 30 % отново се превеждат по сметка на държавата. От сегашния размер от 50 лв., това са 15 лв. на ловец т.е. още едни 2 млн. лв. отиват в бъджета. Допълнително от стойността на разрешителното за ползване на дивеча има едно отчисление, което отново е в размер на 30% - общият обем е 1,2 – 1,5 млн. лв. годишно. Следователно ловците дават повече от 5 млн. лв. годишно на държавата под формата на директен приход. За 2016 г. членовете на нашата организация са внесли в държавата повече от 7 млн. лв.

 

В  тази сума не се включва доброволния труд, който полагат ловците за разнасяне на фуражи, подхранване и разселване на дивеч, залесявания на терени или направа на изкуствени водни площи, които да осигуряват вода на дивеча. Например, това се налага в Добруджа, защото е много суха - липсват повърхностно течащи води и ловците са задължени да изнасят вода на дивеча, за да оцелее. Изключителни усилия полагат нашите ловци в тежките зимни месеци, когато голяма част от територията на страната остава блокирана за седмици. Когато е непроходимо, ловците се включват първи – носят най-необходимото на гръб, на кон - сигурно сте виждали снимки! Понякога с трактори правят пътища, за да осигурят достъп до храната в ловното стопанство и да помогнат на дивите животни да оцелеят. Нашите усилия наистина остават скрити. Ако се остойности този доброволен труд, аз съм сигурен, че приносът на ловците на годишна база ще надмине 10 млн. лв.

Ние сме единствената НПО на територията на страната, което генерира собствени средства и ги влага за опазване на природата. За нас е малко обидна цялата ситуация, защото това никъде не се казва.

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

10 коментар/a

Далбайоб Далбайобович Далбайобов на 10.08.2017 в 12:31
Много ми е интересно как ще "се намери решение, което да изпълни в максимална степен изискванията на биологичното законодателство от една страна, а от друга – да не накърнява интересите на хората..." А хората са - Цветелина Бориславова, Красимир Гергов, Пеевски, ТИМ, Стоян Желев, Гриша Ганчев... Всичките с огромни имоти на първа линия, на брега ->> https://bivol.bg/dobrudzha-ban-2.html
Магнитски да си гледа работата на 10.08.2017 в 14:51
Абе виж,са и перките трябва да останат и народа да плаща тока, и голф игрището няма да го пипаме.Това е най важното. За всичко останало,някак ще се разберем между нас си,както си знаем, другото тоя прост народ ще плати от джоба си, че даже и внучетата. Това е положението.
ястреб на 10.08.2017 в 15:02
Господин ловец и рибарю, става въпрос за ветрогенераторите на Цветелинка и голф игрището на Краси гергов. бедният български народ вече плаща 20 000 евро на ден. Нено Димов учи математика 10 години, а дипломната му работа се напрани от едни другар.
Гери на 10.08.2017 в 15:27
Със тези защитни пледоарии от Евдокия манева в 24 часа и от господин И Рибар Съм И Ловец Съм, Нено Димов изглежда още по-жалък и глупав. Преди да стане министър трябваше да се консултира със И Рибар Съм И Ловец Съм и той щеше да му каже, че който го е страх от мечки не ходи в гората. Да си министър не като да обикаляш тв- студиата и да обясняваш колко е половината на сто, а да поемаш отговорност и да решаваш проблеми тук и сега, независимо кой и кога ги е създал преди теб, както и да търсиш отговорност за действия или бездействия в разрез със закона.
До лакомия дебелоок авджия на фотото на 10.08.2017 в 15:31
Назначения за главен авджия на републиката има НАГЛОСТТА да обвинява, че биолозите от БАН са вписали в заповедта, че в РЕЗЕРВАТИТЕ е забранен лова! АЛЛЛЛЛЛЛООООУ отнемащия животи! Чети законите на България и директивите на ЕС и IUCN. НИКЪДЕ не е разрешено да се ловува в РЕЗЕРВАТ! Никъде другарю авджия! Защо авджията лъже? Защото в ловните дружинки по места авджйиството е занимание на ВЛАСТТА и МАФИЯТА. Няма как сдружението обединяващо всички убийци да не защитава алчността на видните си членове и съпартийци. И както обикновено все еколозите, биолозите и природозащитното законодателство на страната и ЕС им пречат за да настане авдйжийско-мафиотския рай на земята.
Костадин Димитров Вълчев на 10.08.2017 в 17:27
Уважаеми г-н Василев, Подкрепяте разпространяване на грешна информация с ясна цел създаване на напрежение, чрез заблуда, за планирано оклеветяване на определена общност! Без да коментирам останалите Ви доводи, те са без значение. Факт е, че МОСВ разпространи прес съобщение с невярна информация. С цел манипулиране на обществото и лепене на етикети - „омаскаряване”, вместо да се търсят истинските причини за проблемите. Не е ли това от едно друго време? От един етап който уж сме преминали? Или не сме? Щом и най-голямото НПО, което Вие представляват се включва в процеса на толкова добре описаното от Алеко Константинов „омаскаряване”. Дали според вас трябва да възстановим концлагерите и да набутаме в тях всички тези „зелени активисти”, може и юристи като Хр. Христов, Лозан Панов и други „любимци” на вестник труд, тогава ще станем истинска и държава. „Организацията ни е оцеляла 120 години, защото никога не се е намесвала в политиката”, а това интервю не е ли политика? Няма ли утре, ако сте неудобни, а като защитавате интересите на голяма общност все ще дойде това време, тогава същата схема ще дойде и на ваш гръб. Щото е работеща. Имах надежди за промяна и положително развитие на СЛРБ с избора на млад и мотивиран председател, а в момента съм разочарован да видя добре познатият ми комсомолски подход. Дано да е от не добро проучване на ситуацията, например, или поне да е за просперитета на СЛРБ. Все пак УСПЕХ!
Асен на 10.08.2017 в 19:52
Министърът погна зелените и техните измислени проекти, с които точат много държавни пари и сега му правят активни мероприятия.
Виолета на 10.08.2017 в 20:54
Димов се озова в много кофти ситуация. Той реално не беше поставен в поза партер от зелените родоотстъпници. Именно те осъдиха страната ни и сега се правят на ударени и прехвърлят вината на други. Как ще ме убедят, че работят за България при положение, че хората, които им плащат са чужденци и явно работят за техните интереси.
Горски на 10.08.2017 в 21:07
Виолета, тези определено са държавни изменници!!! Щото в БГ мафията си има държава. И който иска да запази нещо ценно за бъдещите поколения му се налага да настъпва мафията по мазола. Съответно е държавен изменник, а не родоостъпник. Щото на някой хора мафията на гергов, ц. минев и подобни не им е род, нито им плаща за разлика от други! Вие от в. Труд ли се информирате? За едни родоотстъпниците питам.
за Асен, Виолета и подобни им на 11.08.2017 в 11:17
Очевидно за някой и горепишещите защитници на лъжата на Димов ,,ЗАКОНА е врата у полье,,. Само хора с такова разбиране за законност биха подкрепили НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ на властта в защита на НЕЗАКОННОСТ. И сега какво? Биолозите и зелените активисти са им виновни за осраните политико-мафиотски задници. Сбъркан народ вече взе да живее в тази територия... И докато с удоволствие и жар се подкрепят БЕЗЗАКОНИЯТА НА МАФИЯТА имаща държава, НЯМА ДА ИМАМЕ НОРМАЛНА ДЪРЖАВА. И какъв ЦИНИЗЪМ! Най-голямата уж неправителствена организация СЛРБ, организация на ловци, ерго убийци, има НАГЛОСТТА да се пише природозащитна. И това ако това не е БЕЗОЧИЕ.

Напиши коментар