"Истанбулската конвенцията вменява на едно неюридическо понятие (знаково за определени ЛГБТ среди) юридическо значение за всички българи. В редица текстове на конвенцията се въвежда понятието джендър не само в смисъл на социален пол, но и в смисъл на идентичност. Истанбулската конвенция отваря възможности за въвеждането на дефиниции за човека и на ценности, които противоречат на християнската ни идентичност като личности – мъже и жени, на християнската ни традиция като народ и на способността ни като общество да защитим слабите от всяка форма на насилие." Това се казва в становище на трима православни богослови и преподаватели от Православния богословски факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Доц. д-р Свилен Тутеков, доц. д-р Димитър Попмаринов и доц. д-р Мариян Стоядинов, представят богословската гледна точка към Истанбулската конвенция. Те предупреждават, че „налагането на тази Конвенция на обществото като свършен факт може да доведе до много и непредвидими проблеми“.

 

„С оглед изникналите в обществото и политическите среди разисквания относно Истанбулската конвенция смятаме за необходимо да се чуе гласът и на православни богослови. Налагането на тази Конвенция на обществото като свършен факт може да доведе до много и непредвидими проблеми.

 

Основните въпроси, които текстът на конвенцията поставя и които изискват осмисляне и отговори, са следните:

1. Истанбулската конвенция отваря възможности за въвеждането на дефиниции за човека и на ценности, които противоречат на християнската ни идентичност като личности – мъже и жени, на християнската ни традиция като народ и на способността ни като общество – спасило евреите през Втората световна война – да защитим слабите от всяка форма на насилие. В редица текстове на конвенцията (напр. чл. 3, б, чл. 4, ал. 2, чл. 66, ал. 1 и т. н.) се въвежда понятието джендър не само в смисъл на социален пол, но и в смисъл на идентичност.

 

1.1. Конвенцията вменява на едно неюридическо понятие (знаково за определени ЛГБТ среди) юридическо значение за всички българи;

 

1.1.1. За първи път то е изведено през 50-те години на ХХ в. от лингвистиката и е въведено в сексологията;

 

1.1.2. Впоследствие – особено след 1990 г., когато Джудит Бътлър формулира понятието джендър перформативност – то се използва като инструмент за целите на една нова идеология, синтезирала културния марксизъм и тежкия комплекс за вина в развитите обществата с колониално, робовладелско и нацистко минало.

 

1.2. На трето място идва използването му в документи като Истанбулската конвенция, като норма, която всяко национално законодателство трябва да приложи, генерира и развие за целите на споменатата вече идеология;

 

1.3. Четвъртото му приложение е на нивото на политическата демагогия. За тази цел всеки опонент бива „стигматизиран“ като протагонист на „домашното насилие“ или дори като геополитически лобист.

 

2. Понятието джендър е квазинаучно и е част от идеологията на джендър идентичността, съгласно която полът е изцяло социален конструкт:

 

2.1. Въвеждането в законодателството на идеологически натоварено понятие създава възможности за последващото налагане на културни модели и ценностни нагласи, които рушат основите на личностната идентичност и на семейството като основна структурна единица на обществото.

 

2.2. Предвидените в Конвенцията мерки за промяна на социалните модели на поведение на жените и мъжете (чл. 12, ал. 1) и за джендър образование с цел изкореняване на техните стереотипни роли (чл. 14, ал. 1) са инструктивни изисквания, които имат изцяло идеологическо съдържание. Като такива, те нямат място в националното законодателство.

 

2.3. Ратифицирането на Истанбулската конвенция в този ѝ вид (и превод) от Българския парламент ще докаже дефицит в националното законодателство по отношение насилието изобщо: спрямо жените, спрямо децата, а защо не и спрямо човека по принцип.

 

2.4. Основателно се поставя въпросът: съществува ли такъв правен дефицит в България? Ако отговорът е „да“, тогава следващият въпрос към законодателната (и изпълнителната) ни власт е „защо“?

 

2.4.1. Защо правното министерство досега не е инициирало (и не инициира) законодателни промени в тази област през последните три десетилетия от най-новата ни история?

 

2.4.2. Ако отговорът е „не“, тогава какво (освен дипломатическата куртоазия) прави въпросната Истанбулска конвенция насъщна потребност за дневния ред на обществото ни?

 

2.5. Джендър идеологията е единственото ново, което липсва в нашето национално законодателство.

 

2.6. Ратифицирането на конвенцията всъщност ще наложи понятието джендър не на равнището на сексологична хипотеза (където му е мястото), а на равнището на идеология, тоталитарно налагана на всеки българин – от новороденото, до всеки от нас като обект на правото.

 

3. Истанбулската конвенция и заложените в нея модели на обществено поведение, морални предписания и законово нормотворство са провокация към Православното християнство като „традиционна религия в Република България“ (Конституция на РБ, чл. 13 [3]).

 

3.1. Християнското съзнание отнася тайната на пола към човешката природа, която е дарувана от Бога. За него тайната на пола е основана в сътворената от Бога човешка природа.

 

3.2. Природата, телесността и полът са промислително дарувани на човека и следва да бъдат осъществени в неговото формиране като личност.

 

3.3. Полът се отнася към различния начин на функциониране на богодаруваната природа, на която в еднаква степен са носители и мъжът, и жената.

 

3.4. Полът е природна (биологична) характеристика, която трябва да бъде осъществена в рамките на брачното съжителство като служение на съпружеството, родителството, майчинството, бащинството.

 

3.5. Всички тези „социални роли“ не могат да бъдат отделени от тяхната биологична, природна обусловеност и да бъдат мислени като „джендърни роли“, т. е. като създаване на социална полова идентичност.

 

3.6. Социалната и културната реализация на мъжа и жената предполага зададеното в тяхната природа полово различие и не може да се сведе до т. нар. джендърни роли.

 

3.7. Приемането на идеологическото понятие джендър е изцяло неприемливо за християнската антропология, която разглежда човека като личност, носител на природа и телесност с присъщото ѝ полово различие.

 

4. За православно то съзнание единственият начин за осъществяването на пола, като възможност за живот, е семейството – като брачен съюз на мъж и жена.

 

4.1. Семейството е естествената среда, в която зададеният пол може да бъде осъществен като съпружество, родителство, майчинство или бащинство в живота на отделната личност.

 

4.2. Идеята на джендър идеологията за изграждането на джендърни роли или идентичности, които подменят тези служения на мъжа и жената няма антропологично основание и е изцяло идеологически конструкт.

 

С оглед всичко, казано до тук, питаме: кое прави ратифицирането на тази конвенция (в този ѝ вид и превод) жизненоважна тема за дневния ред на обществото ни?

 

Демографската и ценностната криза, масираната имиграция на млади и образовани българи, са много по-насъщни проблеми, които трябва да бъдат предмет на обществения дебат, на законодателни инициативи и на конкретни управленски действия тук и сега.

 

 

Източник: dveri.bg

 

Свързани текстове: 

Мариян Стоядинов: Истанбулската конвенция се прицелва в децата ни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

40 коментар/a

Дръндорков на 03.02.2018 в 09:42
Някой да се е съмнявал!? Нали затова е цялата дандания...
"... питаме: кое прави ратифицирането на тази конвенция жизненоважна тема за ... обществото ни?" на 03.02.2018 в 14:42
Отговаряме: За вашето общество - НИЩО, но за други общества ...
Продължавайте все така! И работете за събуждане на духа на народа! на 03.02.2018 в 15:14
И тук да напиша за кризисните центрове. В Америка им казват шалтери. Шалтерите у нас ще станат хляб единствено и само за НПО-тата, които ще смучат държавата за построяването им и поддържането им. ______________________________________ Или пък офшорните пари на Станишев и сие ще се върнат като инвестиция в шалтери. ________ Помислете само. Кризисен център. Семейството е в криза и някоя си мила дама, на която очите и две минути не могат да се задържат на едно място, поради психични проблеми, тръгва да решава твоите! __________________________________ Семейството минава и пред радост, и през мъка! Семейството се гради с години! А ние промиваме мозъците на жените, че след всяко недоразумение в къщи тя може да тича по шалтери. Или той, знам ли, ако жената изгони мъжа, той къде ще иде! ___________________ Според мен църквата да си поема кръста и да помага на българското семейство. _____________________ И съм в пълно недоумение! Как Министерството на образованието намери хиляди причини да не допусне да се изучава абсолютно нищо в училищата във връзка с вярата, а допуска НПО-та със съмнителна репутация и още по-съмнително чуждо спонсориране, да си развява байрака при децата ни? _______________________________________
Муйо на 03.02.2018 в 22:13
Пак да кажа, че "пол е съвкупността от признаци, по които живите същества се делят на мъжки и женски и с които се допълват в продължението на рода". Ясно и точно, ама на тия с половите извращения не им харесва. ПП - кризисните центрове се казват шелтъри. Шалтери казват на токопрекъсвачите.
passer-by на 04.02.2018 в 01:06
Турция подписа и ратифицира Истанбулската конвенция... И какво от това ?! Турското министерство на исляма /Дианет/ излезе с тълкувателно становище на мюфтиите /и което е задължително за правоверните мюсюлмани/, че момиче с навършени 9 години може да бъде съпруга...А турският Дианет /с изричното съгласие на българската държава/ ръководи и наставлява мюсюлманите у нас какво поведение да следват...
Въпрос към авторите на 04.02.2018 в 08:17
Проблемът е, че Църквата изначално не вярва, че мъжът и жената са равни. Че независимо от пола си са в еднаква степен ЧОВЕЦИ. Да, полът със сигурност означава различна генитална анатомия, различни био-химични процеси. При сключване на църковен брак, обаче, в проповедите си поповете масово обясняват на жените как трябва да са послушни и да се подчиняват на мъжете си, да са безгласни букви, без собствени нужди, които се съобразяват изцяло с това, което мъжът им иска, очаква, мисли и пр. Това как се връзва с богодаруваните природни полови характеристики? Значи излиза, че Църквата поддържа една чисто социална неравнопоставеност между половете. Но нека не забравяме изреченото от Св. Апостол Павел: "Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса" (Галатяни, 3: 28) Да не вземем да изкараме сега и Св. Апостол Павел, че е джендър социален инженер?!
Учен на 04.02.2018 в 09:26
Мъжът и Жената НЕ СА РАВНИ. И не Църквата , а природата е направила така. Мъжът е по-силен , жената е по-крехка. Мъжът е с по-развит мозък за определени дейности , женският за други такива. Мъжът е по-агресивен /хормони/ , жената е по-кротка. Мъжът живее по-кратко , жената е по-дълголетна. В природата се раждат малко повече момчета , спрямо момичета ... и т.н. и т.н ! Мъжът + жената са хармонията на природата. Те са балансът от Бог. Те са инг и янг , единството и борбата на противоположностите. ... Джендърството е КВАЗИнаука. Идеологическо шарлатанство , вредно но агресивно. Това е нов болшевизъм , по-лош от ленинският. Озаконена сбърканящина. Общество , църква , наука ... трябва да се борят и оборват тази сбърканящина , тази идейна чума на 21-ви век.
бензиновоза на 04.02.2018 в 09:45
Много подходящо и навременно включване на господата доценти от ВТУ, приветствам! Стратегическата цел на рептилистичните кръгове, нагло и безумно прокарващи тая античовешка конвенция, е пречупване на мъжественото, воинското, творческия логос, и замяната им с женския джендърен конформизъм, който никога не е творчески, лесно се поддава на материалистични изкушения, влиза в дългосрочни и вечни съглашателства с княжествата и властите на "тоя свят". Набарат ли един път произволно и безпрепятствено психичното форматиране на децата чрез джендър образователни политики - работата им е изпечена и гарантирана, до едно поколение и половина всичко, що е божествено и мОжествено напрегнато на тая Земя, ще бъде пречупено и в перспектива - изкоренено. Нужна е непрекъсната съпротива и бдителност в Бога, този път няма да им позволим!
биогноза на 04.02.2018 в 09:52
До Въпрос към авторите на 04.02.2018 в 08:17 - Няма как да са равни, докато не бъде поправена грешката чрез регресивно покаяние, изкупителна дисциплина и творческа логосна обхода - жената е белязана всеки месец да кърви заради своеволното си отдалечаване от соларната божественост - към лунарното и пасивното, тъкмо тя е съществото, което съблазни мъжа, за да не се съпротивлява на дявола и неговите козни. Жената може да бъде метафизично спасена само чрез разумността и воинската съпротива на мъжа чрез Волята Божия. Т.е. тъкмо противоположното на всякакви доктрини за "човешки права", които в нищетата на обозримостта си ни на йота не досягат теологията, онтологията и сотирологията.
биогноза на 04.02.2018 в 09:57
Само да отбележа, че не съм автор на материала и позицията ми не следва да ангажира авторите!
... на 04.02.2018 в 12:03
Коя религия забранява правото на обич ?! Кое противоречи с “Вашата” религия?! Нима религията не е само и единствено любов ?! Аз смата едва дочетох цялата статия... Всеки един човек има общочовешки права. И никой не може да ти отнеме правото да обичаш, правото да бъдеш щастлив и да имаш семейство! На вас господа теолози, никого, нищо не ви налага, по никакъв начин. Вие сте тези, които се опитват да налагат. Много се надявам да спрете да се опитвате да дефинирате това що е религия, само защото сте теолози... Говоря от позицита на високообразован човек, така, че всеки един ваш “богословски” аргумент по темата не ме касае. И макар коментара ми да не засяга до толкова темата за въпросната Конвенция, която вие самите тълкувате погрешно, в отговор на това ваше тълкуване ще си позволя да изразя своето простичко желание: Искам да живея свободно и да имам елементарните права, които се полагат на мен и на жената до мен като брачни партньори. Тези права Вас не касаят като представители на здраво Християнско семейство. Следователно на вас никого не пречи, но не пречете и вие.
Въпрос към авторите@Учен - 09:26 на 04.02.2018 в 12:08
Извъртате логиката на написаното от мен както ви изнася. Привеждате чисто биологични и физични аргументи (сила, крехкост, хормони, мозъчни функции и т.н.) като доказателство за социална хармония и едва ли не равнопоставеност. Това са различни неща, обаче, от съвсем различен порядък. Изобщо не съм привърженик на крайни течения като джендър/куиър-идеологията, мисля, че натрапването им на политическо ниво като "норма" си е чиста проба тоталитаризъм. Но да се твърди, че мъжът и жената не са равни поради изначално дадени природни характеристики е, меко казано, чудовищно. Такава линия на разсъждение не е много по-различна от идеите на национал-социализма или ИДИЛ.
Георги ДимИтров на 04.02.2018 в 12:25
Едно време, по комунизма, се считаше за голям срам мъж да бута детска количка. Явно някак си не се вписваше в маркискто-ленинската представа за природно дадени полови характеристики. А БПЦ тогава мълчеше, нищо, че формално никой не я беше забранил...
гост на 04.02.2018 в 12:39
То вече е очевадно каква е целта на ИК. Браво на БПЦ. Не може една групичка хора с всевъзможни сексуални наклонности и поведение (различни от нормалните), да дават наклон на дъгата на всички останали. Баста.
Учен на 04.02.2018 в 13:23
Воден на научен спор с игноранти , индоктринирани с идеология , кауза пердута. Пак повтарям бавно и напоително , за останалите. Джендър идеологията е АНТИнаука. Това е съвременна лисенковщина отричаща достиженията на биологията , медицината , физиология , психиатрия , както и социално-обществените достижения на човечеството от 20-ти век. Но докато марксисзма-ленинизма освен лисенковщината имаше и рационални звена , например респекта пред точните науки , джендър-болшевиците отричат и очевидните материални дадености на природата. Те отричат това което имат децата между краката , настояват че момченцето няма пишка , а е безполово. Настояват че момиченцето не е такова каквото е , а ... също безполово ! Това е опасен фанатизъм , сектанщина , много прилепчива и пробивна в управленските структури на държавите ! Съвършено очевидно е че джендърите са ИДИОТИ. Но не "полезни" идиоти , а маши в плановете на световното задкулисие. Тези които дърпат конците на Света и нарастването на населението на планетата е неприемливо. Тези които искат да управляват маса от биороботи , объркани същества които не знаят от каква народност са , коя е родината им , кои са корените им , кои са родителите им , не знаят те мъже ли са или жени ! Това е светът на Оруел , но в ++ . И джендър болшевизма е едно от оръжията за налагането му. Теолозите нека си го наричат "сатанизъм" , "содомизъм" ... съгласен съм. Но аз не съм теолог , аз съм учен. И коментирам това зло от към научната му страна. Безумно е да се твърди че няма връзка между биологичното и психичното в хората , и социалното и общественото им проециране. Връзките са огромни , многопосочни , и са обекти на множество науки. И хуманитарни , и нехуманитарни. Науката е безсилна пред идеологическия фанатизъм. Науката не може да обори фанатика с научни аргументи. Лисенко приживе е ръководил съветската агронаука , бил е академик и висш партиен кадър. Никой не го е оборил приживе /не е посмял/ с научни аргументи , да му докаже че генетиката съществува. Че Мендел и Морган са прави защото доказват по научен път наследствеността. По времето на тоталитаризма Мендел и Морган се отричаха /или поне през почти цялото време на соца.../ , Мендел беше наричан "мръсен поп" , а експирементите му с грахови зърна бяха заклеймявани от мастити комунистически авторитети , окичени с академични титли... Трябваше да си тръгне този строй ,за да падне идеолигическото табу за генетиката. Източния блок /СССР/ беше безнадеждно закъснял в тази наука... Днес наблюдаваме огледален исторически процес. Вече достигнати познания от Науката биват отричани с фанатична сила. Под натиска на гейове и лесбийки се прекрои списъка с болестите на СЗО и от него бяха извадени сексуалните им девиации ! Това е не повече не по-малко от това което правеха в СССР лисенковците. По държавна линия , от името на Партията и Идеологията те игнорираха природните закони , тъй като не съответстваха на идеологическите им "разбирания". Така и девиантите днес , въоръжени с идеологията за джендърството , игнорират атрибутите на дацата , с които се раждат от Майката Природа. Проблемът е страшен. Ако бяхме през Средните векове , Църквата като всесилна щеше да поеме борбата с това зло. Но днес сме 21-век , /уж/ сме евоюлирали , имаме демокрация /??/ , правата на човека и т.н. ценности , зад които това зло се прикрива и пълзи. Ценности които това зло експлоатира подло и преиначава. Ценности , които т.н.джендъри четат така , както Дявола чете евангелието. Борбата ще бъде трудна и продължителна.

Напиши коментар