Един милион лева с ДДС се готви да плати администрацията на Министерския съвет за поредния анализ на административната реформа. Това се разбира от обявена обществена поръчка, предаде БГНЕС.

 

 

Точната формулировка на заданието е: “Актуализиране на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане и провеждане на пилотни функционални анализи по хоризонтални и секторни политики”.
 
Финансирането на обществената поръчка се осъществява по европейската програма “Добро управление”, която се съфинансира и със средства от държавния бюджет. Срещу сумата от един милион лева, изпълнителят на заданието ще трябва да направи анализ на прилагането на Единната методология и на Наръчника за нейното прилагане, както и да ги актуализира. А всичко това ще се обсъди и на нарочна “кръгла маса”. В заданието са заложени изпълненията на още серия от анализи и “провеждане на кръгли маси”.
 
Прави впечатление, че Администрацията на Министерския съвет предпочита да избере изпълнител, който ще заложи на по-добро качество на техническото предложение, не толкова на по-ниската цена, като тежестта между двата критерия е разпределен на 60 към 40 процента.

Поредният похарчен милион за административна реформа би трябвало да доведе до повишаване на ефективността и ефикасността на държавната администрация, става ясно още от заданието.
 
БГНЕС припомня, че голяма част от средствата по ОП “Добро управление” са предвидени именно за оптимизация работата на администрацията, която по официални сведения на правителството наброява у нас 132 648 щатни бройки. Бюджетът на ОПДУ е 657 млн. лв., от които 98,5 млн. лв. са от хазната. Към момента реално изплатените средства по оперативната програма възлизат на малко над 22 млн. лв. Ефектът от милионите разходвани средства - 44.36% от администрациите нямат система за управление на база данни; 64.76% от администрациите нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през интернет. Данните са от последния Доклад за състоянието на администрацията.

 
 

Още от категорията

1 коментар/a

ошашавен на 19.06.2017 в 15:49
трябва да се краде братя,няма време за губене

Напиши коментар