Линкове за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания от I до VII клас са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката. Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание, съобщиха от МОН. Достъпът е осигурен безплатно за всички ученици от I до VII клас включително.
Електронните учебници вече са достъпни на сайта на МОН

 


Възможностите за достъп до електронно четимите учебници са различни - без регистрация, с регистрация, с персонален код за регистрация, предоставен от издателството на всеки ученик, който ползва печатното издание на съответното издателство или с код, посочен след интернет адреса за достъп до съответния учебник.

 

 

 

 

 

Още от категорията

Напиши коментар