Скандална точка е включена в дневния ред на заседанието на Министерски съвет за утре, съобщава Епицентър.бг. Като точка 6 е включен "Проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, подписана на 24 април 2016 г." Става въпрос за т.нар. Истанбулска конвенция, която е подписана от вицепремиера и външен министър Екатерина Захариева в тогавашното ѝ качество на министър на правосъдието, с която фактически се признава третия пол и се вменява в дълг на децата да се съобразяват с това.

Темата рискува отново да взриви мира в управляващата коалиция.

На идеята за ратификация категорично се противопостави вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, който призова за широк обществен дебат по темата.

В свое изказване, пак преди Нова година, правосъдният министър Цецка Цачева увери, че ратифицирането на конвенцията няма да доведе до признаване на гей-браковете.

В края на ноември заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова обяви, че България е "на прага" да ратифицира документа.

На специална среща в МП, Ахладова е уверила директора на Европейския институт за равнопоставеност на половете Вергиния Лангбак, че възможността за прилагането на Истанбулската конвенция в целия Европейски съюз ще е сред приоритетите на българското председателство на общността.

Според ВМРО, които излязоха с нарочна декларация срещу ратификацията на конвенцията, "под хуманното, защитаващо правата на хората заглавие „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“, известна като Истанбулска Конвенция, се налагат учебни програми за изучаване на хомосексуализъм и травестизъм и се създава възможност за налагане на еднополови „бракове“.

Под заглавие за домашното насилие Конвенцията налага учебни програми за изучаване на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм и травестизъм, твърдят от ВМРО. "Тя съдържа редица скандални текстове, атакуващи такива основополагащи категории за българите, като мъжки и женски пол, семейство от мъж и жена, правата на родителите, правото на свободно вероизповедание и др. училища ще подлежат на санкции, ако не позволяват на момчетата, които се идентифицират с женския пол, да използват тоалетните и баните на момичета и обратно", се казва в позицията на воеводите.

Истанбулската конвенция също така насърчава изучаване на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм, травестизъм и др. подобни, и то на всички образователни нива – от детската градина до университетите.

Член 3 например въвежда определение за пол и полова идентичност като нещо различно от биологичния пол на човека:

„Пол означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и мъжете“.

На практика това дава възможност за узаконяване на еднополовите бракове - ако един от двамата брачни партньори при законно сключен брак смени своя пол, автоматично според Истанбулската конвенция се създава еднополово „семейство“.

А както е известно, Българската конституция признава пол мъж и жена и семейство от мъж и жена. Това означава да се даде възможност за осъдително решение от Европейския съд по правата на човека срещу България, ако бъде ратифицирана тази Конвенция, която уж се занимава само с домашното насилие.

Гласуването на Истанбулската конвенция ще задължи България да дава статут на бежанец на всеки чужденец с „особености на пола“. С други думи, всеки транссексуален от трета държава може да получи гарантиран статут на бежанец у нас, тъй като в родината си е преследван заради „особености на пола“.

Междувременно в писмо до заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност Красимир Каракачанов над 30 граждански, християнски и други организации за защита на семейството се обърнаха с молба за недопускане на ратификация на Истанбулската конвенция.

Поради цялата сложност на ситуацията вицепремиерът, който е и лидер на ВМРО – Българско национално движение, Красимир Каракачанов даде отрицателно становище на скандалните текстове в съгласувателната междуведомствена процедура, като пусна и писмо до Началника на кабинета на премиера Бойко Борисов, в което категорично се противопостави на приемането на тази Конвенция. В писмото се настоява тя да бъде подложена на широк обществен дебат и едва тогава да бъде разглеждана по същество.

Уточняващи текстове и юридически усложнения от приемането на Истанбулската конвенция:

Едно от сериозните негативни последствия от въвеждането на „социален пол“ е зачестилата практика транссексуални мъже-спортисти да се състезават в женски дисциплини и да доминират сред жените при вдигането на тежести, бягането, борбата, колоезденето, американския футбол, баскетбола, смесените бойни изкуства и др.

Училища ще подлежат на санкции, ако не позволяват на момчетата, които се идентифицират с женския пол, да използват тоалетните и баните на момичета и обратно.

Истанбулската конвенция ще доведе до обвинения в насилие срещу родители, ако откажат да третират своето момиче като момче, при положение че дъщеря им е пожелала това. В такъв случай родителите ще загубят и правото си да образоват децата си в съответствие с техните морални убеждения.

Разпоредбите на Истанбулската конвенция ще нарушат също свободата на религията. Те ще принудят свещенослужителите, които са обвързани с абсолютно задължение за тайна на изповедта, да нарушат своята религиозна свобода.

Конвенцията има за цел да премахне всяка „традиция, основаваща се на стереотипни роли на половете“. Двойственият възглед за човечеството (мъжко-женско), в т.ч. и бракът, може да бъдат окачествени като „традиция, основана на стереотипни роли на половете“ в учебни програми.

Всички тези двусмислени и спорни трактовки ще бъдат тълкувани именно от механизъм за мониторинг, който би могъл да подкопае националната компетентност и да отвори врата за атака към Българската конституция специално в частта за брака и семейството, посочват организациите в писмото си до Каракачанов. Те обръщат внимание на факта, че днес насилието срещу жени и домашното насилие представляват престъпление във всички държави-членки на Европейския съюз. Само една част от тези страни са ратифицирали спорната Конвенция от Истанбул. Много от тях изразяват опасения, свързани с потенциалното бъдещо правно тълкувание на текстовете, включени в нея.

Междувременно Словакия е спряла всяко движение за ратификация след остра полемика. След опит да бъде тихомълком гласувана разгорещени дебати се разгарят и в Хърватия, която също отхвърля Истанбулската конвенция. Същото се случва и в Латвия.

Унгария категорично и окончателно е отказала ратификация. Така че не сме само ние единствени - цяла Източна Европа е „взривена“ от Истанбулската конвенция.

Ето част от скандалните текстове в Истанбулската конвенция:

1. Учебен материал за „нестереотипни роли на пола“ в официалните учебни програми

Чл. 14, ал. 1. Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.

Приемането на Истанбулската конвенция може да доведе до изучаване на „нестереотипни роли на пола“ като хомосексуализъм, травестизъм и др. на всички образователни нива – от детската градина до университетите.

2. Изкореняване на традиции, основани на „стереотипните роли за мъжете и жените“

Гл. 1, ч. 4, ал. 3. Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Традиционните роли на жената и мъжа се приемат като основа на предразсъдъци и ще бъдат подложени на законен институционален натиск, ако бъде гласувана Истанбулската конвенция.

3. Насърчаване на промени в поведенческите модели на жените и мъжете

Гл. 3, чл. 12, ал. 1. Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Традиционните роли на мъжкия и женския пол ще бъдат подложени на натиск за поведенчески промени в социалните и културните модели – натиск, който засега се нарича „насърчаване“.

4. Статут на бежанци за хора с „особености на пола“

Гл. 7, чл. 60, ал. 2. Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.

Гласуването на Истанбулската конвенция ще задължи България да дава статут на бежанец на всеки чужденец с „особености на пола“. С други думи всеки травестит в Иран, например, може да получи гарантиран статут на бежанец у нас, тъй като в родината си е преследван заради „особености на пола“.

5. Въвежда се постоянен механизъм за мониторинг

Гл. 9, чл. 66. Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие

ал.1. Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (наричана по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция.

Гл. 9, чл. 68, ал. 1. Страните представят пред Генералния секретар на Съвета на Европа доклад за законодателни и други мерки, въвеждащи в сила разпоредбите на настоящата Конвенция, съставен на основата на изготвен от GREVIO въпросник, който да бъде разгледан от GREVIO.

Гл. 9, чл. 68 ал. 4. GREVIO определя подходящите средства за провеждане на тази процедура по мониторинг. Тя може по-специално да приеме въпросник за всеки кръг на оценяване, който да служи като основа за процедурата на оценка на изпълнението от страните. Този въпросник се изпраща до всички страни. Страните отговарят на въпросника, както и на всяко друго искане за информация от GREVIO.

С други думи ЛГБТ активистите у нас ще получат още една законна властова позиция за атака срещу единствените два пола - мъжки и женски, за атака срещу традиционното семейство и за налагане на хомосексуалния модел с подкрепа на държавата. Още един Български хелзинкски комитет, подкрепен законодателно от държавата, за да работи срещу гражданите.

 

Източник: http://epicenter.bg/article/Kabinetat-priema-sporna-konventsiya-za-priznavane-na--quot-tretiya-pol-quot--zree-ogromen-skandal-s-patriotite-/144195/2/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Игра на война

Игра на война

Инцидентът в Керченския пролив доведе до бърза ескалация на напрежение...

31 коментар/a

Vassia Nikolova Ilieva на 02.01.2018 в 16:34
Treti paragraf:В свое изказване, пак преди Нова година, правосъдният министър Цецка Цачева увери, че ратифицирането на конвенцията няма да доведе до признаване на гей-браковете. Naprotiv, tova oznachava, kakto i mnogo drugi neshta. G-ja Tzacheva ne moje da pravi prichinno-sledstveni vruzki ili razchita na luji. Faktut, che shte se obsujda tazi Konvetzia, che shte se priema - e pokazatel za 'viarata' na tzelia Kabinet! Sefte! To ne beshe GNM, to ne beshe CETA - i vse 'hristiani' v Kabineta! I vse gi pregrushtat Duhovnitzi, ta i na krak im hodiat v Ministreskia suvet za svidetelstvo, che tam sa chitavi! Utre shte ide si Duhovnik za legitimatzia na priemaneto na Konvenztiata?!
софиянец на 02.01.2018 в 16:42
квото кажат Началниците!
Браво! на 02.01.2018 в 16:50
Да се готвим за ювеналмата юстиция!
В същото време в Русия: на 02.01.2018 в 16:53
"На тематическом форуме в Общественной палате «Отец. Отцовство. Отечество» его участниками было выдвинуто множество предложений, как то: законодательное закрепление «традиционных семейных ценностей», запрет рекламы малодетных семей, специальный декретный отпуск для отцов (который нельзя передавать матерям), обязательное письменное согласие мужа на аборт жены, «упрочнение статуса домашнего образования» и ряд новаторских «семьесберегающих технологий», учитывающих, что «как раньше уже не будет». В итоге, помимо благих намерений, участников форума объединило только общее мнение о необходимости введения в России официального Дня отца, разговоры о котором ведутся еще с начала «нулевых»."
КОКО на 02.01.2018 в 17:13
Сега с нетърпение очаквам реакциите на лидерите на патриотичните партии, които са захлебени от мутрата, както и на техните членове дето са ги направили депутати и министри, а даже и вицепремиери. Правителството май трябва да бъде притиснато с протести и ако се опита да утвърди тази конвенция си плаче за сътресение. Ако мутрата има нещо общо със Симитли и е бил откъм женската страна, то нормалните хора не са длъжни да се чудят с какво се запознават- с мъж или със жена. То май няма да има нужда и от отделни кенефи, защото всеки ненормалник може да се направи на гей и да се набута в женската тоалетна и то..... законно. СКОРО МАЙ МУТРАТА НЕ Е ВДИГАЛ КРЪВНО, А?
Дядо Йоцо на 02.01.2018 в 17:43
Да-а-а... Живеем в последни времена... Човек трябва да може да живее и с две, и с двеста. Е, с двеста винаги е малко по-приятно. Радвайте са на сегашното, живейте за момента: ето, засега еднополовите бракове са само модерни. Очаквайте скоро да станат задължителни! Обаче еднополови или многопластови, щастливите гей семейства от европредседателски тип ще пътуват от София до Бургас за три часа и половина. 'щото имаме магистрала... нова... или ремонтирана... или за ремонт...
Васик на 02.01.2018 в 17:52
Докато ВМРО си придава важност с несъществуващи проблеми, Иван Евстатиев ще излезне от затвора след 2 години, когато му изтича присъдата за изнасилване на ученичка. Сигурно се чудите защо толкова бързо ще излезне от затвора.... аз не се учудвам
Сашо на 02.01.2018 в 17:53
- По-лошо от това няма накъде - казал песимистът. - А-а-а, може, може - отвърнал оптимистът. След узаконяването на еднополовите бракове, предстои следващата решителна демократична стъпка: забрана на междуполовите. Петър Моканина се натъжи и потъна в размисли. А някъде там, в далечината, на един обрулен от ветровете и времето хълм, радостно и някак оптимистично се развяваше тъмносиният флаг с многото петолъчки. Осемдесетте процента посрещаха европредседателството...
истината лъсна в пълен обем на 02.01.2018 в 17:57
http://fakenews.bg/wp-content/uploads/2017/10/21728466_569890730068796_2877512402302934222_n-Копие-587x400.gif
еврогейски ценности на 02.01.2018 в 18:00
http://afera.bg/wp-content/uploads/2015/04/PUTIN88888.jpg
Мунчо на 02.01.2018 в 18:03
Не мога да повярвам , че по православната ни земя ще се узакони педерастията , травистизма и лисбийството . Алооооооу , ОПГ ГЕРБ - ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ и ти Боко ПАВЕТО , това е капката , която ще скъса стената на ГНЕВА . Очаквайте яростна въоръжена и невъоръжена битка . Мръсни , долни и гнусни предатели , каквото можахте окрадохте , сега и православната вяра по тези земи сложихте на тезгяха на предателството . Анатема , вашта мамица .
Хр. Ботев на 02.01.2018 в 18:31
Приветстваме Истанбулската конвенция!
горчиво! на 02.01.2018 в 19:22
http://new.glasove.com/public/olmdsvhwew/upload/image/Jan2018/729288.jpg
OLD на 02.01.2018 в 20:12
RE : Сашо на 02.01.2018 в 17:53 Хубав пост ! Ами време е е да си защитим правата, територията, като излезем и си върнем цветовете на дъгата, на децата родени по Божия промисъл, а не по този на Мамона ! А слугата, които иска да е все на власт, да си гледа работата, ние нашата. Патриотите да из.изат и на избори. А пък ДПС да ги замести , в тази конвенция ! - : ))
Ха ха на 02.01.2018 в 21:18
Православната ни земя познава доста православни братя, че и отци, спазващи истанбулската конвенция. Та нека не набъркваме православието, щото няма нищо общо, нито подтиква към греховна педерастия, нито ни предпазва от това изкушение. Доколкото можем да съдим от реалния живот.

Напиши коментар