С политически натиск на г-н Иван Димов и г-н Димитър Абаджиев върху КЕВР и с протекциите им „БЪЛГАРСКО ИНДУСТРИАЛНО ОБЩЕСТВО БИО АМРИТА“ АД иска да заеме мястото на „Финикал“ в тристранното споразумение и получи 8-те милиона и бъдещите плащания от ЕВН. Заглавието на статията на г-н Фишер „Пазете се- в България няма място за инвеститори” е напълно на „място” и дори твърде пестеливо рисува картината на инвестиционният климат в България, разрушен от корупционните лобистки действия на „независимия енергиен регулатор”. Не може и дума да става, за независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност в работата на Иван Иванов и ръководената от него КЕВР така както го изисква Закона за енергетиката.

 

Еленко Божков, снимка: бТВ

 

Повод за следващите редове стана  разказа и  предприетите действия от германският инвеститор г-н Винфрид Фишер по повод на едно абсурдно протоколно решение на КЕВР от  началото на месец юни 2018 г. с което тя оттегля свое решение от края на юли 2017, с което се дават задължителни указания „ЕВН Електроснадбяване” ЕАД да възставови спряното зплащане  на изкупуваната електрическа енергия, произведена от ФЕЦ „Сиус-Оризари” на „Финикал” ЕООД.

 

С това решение КЕВР изпълнява отменително определение на ВАС за отменяне на решение на КЕВР от 2016 г. с което пък се спират плащанията от ЕВН към „Финикал”. Вижда се как за три години КЕВР излиза с три взаимно противоречащи си решения по един същи казус. Като резултат КЕВР на практика обрича на фалит германския инвеститор и го принуждава да се обърне към колегите си от Германия със статия озаглавена „Пазете се - в България няма място за инвеститори” в сайта https://www.economissimus.de/ 2018/06/18/vorsicht-in- bulgarien-no-go-area-fuer- investoren/

 

За да се разбере абсурдността и порочността в действията на КЕВР и в цялата ситуация  е необходимо едно кратко хронологично връщане в най близкото минало:

 

  • Окуражена от Закона за енергията за възобновяеми източници, фирмата  „Сиус” собственост на китайскяя гражданин Гуо Хайронг и на германския гражданин  Винфрид Фишер  изгражда и въвежда в експлоатация през 2013 г. фотоволтаична електроцентрала с мощност 4 МВт. в землището на село Оризари.

 

  • През ноември 2013 се сключва тристранно споразумение между „Финикал” ЕООД собственост на г-н Винфрид фишер в ролята на наемател, „Сиус” в ролята на собственик и наемодател и „ЕВН Електроснадбяване”в ролята на купувач за заплащане на енергията, коята се произвежда от ФЕЦ „Сиус-Оризари” на „Финикал”

 

  • През 2015 възниква конфликт между собствениците на „Сиус” и вследствие на този конфликт г-н Гуо Хайронг (който е обект на криминални производства в родината си, Германия, Австрия и България) едностранно обявява за нищожно тристранното споразумение и „ЕВН Електроснадбяване” „послушно” прекратява плащанията към „Финикал” ЕООД за произведената от фотоволтаичната централа ФЕЦ „Сиус-Оризари” електрическа енергия. Плащането не е възстановено до ден днешен.

 

  • Същевременно обаче „Електроразпределение ЮГ” ЕАД не прекратява  фактурирането и събирането на такса за достъп до мрежата от "Финикал" ЕООД, а напротив, заплашва да изключи централата в случай на неплащане. „Финикал” продължава да изплаща и дължимото ДДС за произведената и продадена енергия въпреки че не получава никакви плащания. ЕВН България нито е платила ДДС, който дължи от потребителите в България, нито са се отказали от правото да искат данък върху постъпленията. Плащанията от страна на Финикал продължават до ден днешен

 

  • АУЕР издава гаранции за произход на енергията произведена от ФЕЦ „Сиус-Оризари” на „Финикал” и понастоящем.

 

  • През 2016 г. „Финикал” подава жалба в КЕВР срещу „ЕВН Електроснадбяване” за произведената от ФЕЦ „Сиус-Оризари” и незаплатена електрическа енергия. Към сегашния момент натрупаните задължения към „Финикал” са за над  8 млн.лв. Със свое решение от декември 2016 КЕВР постановява спиране на административното производство относно искането на „Финикал” да получава заплащане за произведената енергия.

 

  • След жалба на „Финикал”, през апрел 2017 Върховният админстративен съд издава отменително определение срещу решението на КЕВР от 2016 г. В изпълнение на това определение КЕВР трябва да се произнесе с ново решение

 

  • През юни 2017  КЕВР взима решение с което се дават задължителни указания „ЕВН Електроснадбяване” ЕАД да възстанови спряното заплащане  на изкупуваната електрическа енергия, произведена от ФЕЦ „Сиус-Оризари” на „Финикал” ЕООД.

 

Дотук с кратката хронология на абсурда.

 

Непредубеденият читател вероятно ше реши  че с това последно решение на КЕВР се слага край на сагата в която български институции заедно с монополиста краен снабдител „ЕВН Електроснадбяване” ЕАД се опитват да фалират един добронамерен чуждестранен инвеститор.

 

За съжаление, изненадващо през юни 2018 КЕВР със свое протоколно решение ОТТЕГЛЯ решението си от 2017 без никакви мотиви. Решението за „оттегляне на решение, което е обжалвано в съда без съгласието на другите участници в съдебния спор е нищожно по закон, но и противоречащо на чл. 13 от Закона за енергетиката, който предписва, че обжалването на решенията на КЕВР не спира изпълнението им. В случая КЕВР не само е спряла изпълнението на решението, но го е „отеглила”. Гражданинът може да наруши закона. Държавният орган може да го разруши.

 

„Мотивите” за това изненадващо протоколно решение на КЕВР са ИЗЦЯЛО ПОЛИТИЧЕСКИ и могат да се открият след прочитането на „Покана за сключване на тристранно споразумение” между  „Българско индустриално общество – Био Амрита” ЕАД , „Сиус” ООД и ЕВН Електроснадбяване” ЕАД от декември 2017. От документа се вижда че изпълнителен директор и едноличен собственик на капитала е г-жа Антонина Благоева съпруга на Иван Димов бивш депутат и бивш член на Висшия Съдебен Съвет.

 

В допълнение се вижда че  „Българско индустриално общество – Био Амрита” ЕАД се представлява от „Адвокатско дружество Петрова и Абаджиев” в което единият от съдружниците е Димитър Абаджиев бивш депутат, настоящ консул в Шанхай и бъдещ посланник в Саудитска Арабия. Господата Иван Димов и Димитър Абаджиев са съответно председател и заместник председател на частен „Международен арбитражен съд”.

 

От казаното дотук следва че :

 

- С политически натиск на г-н Иван Димов и г-н Димитър Абаджиев върху КЕВР и с  протекциите им „БЪЛГАРСКО ИНДУСТРИАЛНО ОБЩЕСТВО БИО АМРИТА“ АД иска да заеме мястото на „Финикал“ в тристранното споразумение и получи 8-те милиона и бъдещите плащания от ЕВН.

 

- Заглавието на статията на г-н Фишер „Пазете се- в България няма място за инвеститори” е напълно на  „място” и дори твърде пестеливо рисува картината на инвестиционният климат в България, разрушен от корупционните лобистки действия на „независимия енергиен регулатор”.

 

- Не може и дума да става, за независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност в работата на Иван Иванов и ръководената от него КЕВР така както го изисква Закона за енергетиката. В протокол 101 от 08.06.2018 г. той изрично се манифестира като вносител на нищожното решение, макар че то неохотно е докладвано от друг член на Комисията – Ремзи Осман.

 

Само заради  описаното дотук, без да се взимат под внимание други негови действия е крайно време политическите сили в Българския парламент да поставят въпроса за предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя ня КЕВР Иван Иванов така както е описано в чл.12 б. ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката за „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

3 коментар/a

иван на 27.06.2018 в 11:41
аз пък си мисля че КЕВР обслужва интереса на кака гин(ч)ка от пазарджик-разбирай бай тиква от банкя!Нали все пак те си го купиха чез-а, а трябва да се плащат едни милиони-не че тиквата няма 3.5 млрд от наш гръб.Но друго си е да откраднеш и още!!!
мария на 28.06.2018 в 08:48
На 01.07. от 10.00 ч отново ще има протест пред ДКВР. Гинка е Цвет. Б.
мария на 28.06.2018 в 08:50
Извинете за грешката. КЕВР

Напиши коментар