Всичко започва с най-добри намерения. Държавата става посредник между детето и собственото му семейството. И като такъв държавата, представена от Барневернет, има право да реши къде за детето е най-добре - при собствените му родители, при приемно семейство или в институция. Въвежда се разтегливото понятие “дете в риск”, което дава универсално основание на държавата да се намесва в семейството от името на детето, без то да е станало обект на престъпление. И, както знаем, където има пари, всичко става бизнес. Ако някой още не е разбрал - става дума за много власт и много пари.

 

 

 

“quousque tandem abutere patientia nostra?” [1]

Marcus Tullius CiceroНа 25 септември 2008 г. в Норвегия Странд Лоббен [2] ражда първото си дете. Поради финансови затруднения тя се съгласява да започне отглеждането му в “семеен център”, вид норвежко защитено жилище. Заради минимална загуба на тегло на детето й, на 14 октомври медицинския персонал се обръща към Барневернет (норвежката Държавната агенция за закрила на детето). Три дни по-късно г-жа Лоббен решава да напусне “семейния център”. В същия ден бебето е отнето от майката и след десет дни е класифицирано като “дете в риск”. Отчаяната майка започва борба за детето си, но губи и детето е дадено на приемно семейство.

 

Драмата на майката не спира дотук. На 18 юли 2011 г. Барневернет започва процедура за отнемане на родителските права на детето с цел неговото осиновяване. В основанието се казва следното: “в докладите от срещите между Странд Лоббен и нейния син става ясно, че тя все още не може да се фокусира върху най-добрия интерес на детето, но е силно повлияна от негативното си отношение към приемната майка и Барневернет.” И така, вместо майката Барневернет решава, че най-доброто за детето е то да бъде дадено за осиновяване. След като губи на всички инстанции, Странд Лоббен се обръща към ЕСПЧ в Страсбург, който на 10 септември 2019 [3][4] постановява, че детето е неправомерно отнето от майката. С това действие Норвегия е нарушила чл. 8 от ЕКПЧ [5].

 

Въпреки това Норвегия отказва да върне незаконно отнетото дете на майка му. Тези случаи, за съжаление, не са единични. В ЕСПЧ са заведени десетки дела срещу очевидно полудялата система за защита на децата в Норвегия.

 

Как се стига дотук? Всичко започва с най-добри намерения през 1992 г., когато е основана Барневернет.

 

Корените на днешните проблеми могат да бъдат обобщени така:

 

1. Въвежда се “детецентричен” подход в законодателството за защита на детето. Това е концепцията, че интересите на детето трябва да бъдат разглеждани отделно от интересите на семейството/родителите. Тази концепция води до неимоверно овластяване на държавния апарат. До този момент държавата само следи за извършени престъпления срещу деца, наказва виновниците и се грижи за жертвите. От приемането на това законодателството държавата става посредник между детето и собственото му семейството. И като такъв държавата, представена от Барневернет, има право да реши къде за детето е най-добре - при собствените му родители, при приемно семейство или в институция.

 

2. Въвежда се разтегливото понятие “дете в риск”, което дава универсално основание на държавата да се намесва в семейството от името на детето, без то да е станало обект на престъпление.

 

3. Насочват се големи финансови потоци в областта на закрила на децата и социалната система се отваря за частни доставчици на услуги. И, както знаем, където има пари, всичко става бизнес [6].

 

Ако някой още не е разбрал - става дума за много власт и много пари.Какво се случва в България?

 

От близо две десетилетия чужди дипломати, лобисти и НПО-та тласкат България по пътя на Норвегия. Неусетно за обществото са променяни закони, създавани структури и е предоставяна все повече власт на НПО-та. Този процес се е развивал встрани от общественото внимание, докато в началото на 2019 г. огромната част от българското общество застана срещу Стратегията за детето 2019 - 2030 г. и последните законови промени.

 

Основните насоки на промененото през последните десет години законодателство са:

 

1. Разширяване на понятието “дете в риск” [7], което е различно от “жертва на насилие или експлоатация” [8].

2. Разширяване на дефиницията на насилие над дете.

3. Възможността за подаване на анонимен сигнал [9] за “дете в риск”.

 

Последната брънка от тази дългогодишна стратегия са поправките, които ще влязат в сила на 1.1.2020. С тях широко се отварят вратите за частни доставчици на социални услуги [10]. Тук очевидно има бизнес компонент с потенциал да осигури стотици милиони приходи на родни и международни НПО-та.

 

Но има и още нещо. В новия Закон за закрила на детето е заложено създаване на мултидисциплинарен екип, който взема решение как да бъде защитено дадено “дете в риск”. В този екип законът предвижда участие и на “представител на доставчик на социална услуга” (разбирай НПО).

 

Това е очевиден конфликт на интереси. Представител на доставчик на социална услуга ще участва в комисия, която да реши дали едно дете има нужда от такава услуга или не.

 

С този текст работата по приватизацията на грижата за деца, проточила се вече близо две десетилетия показва истинското си лице. Истинското лице на една грозна хидра, която официално и по законен път превръща грижата за “деца в риск” в бизнес. Веднъж овластен, този чудовищен октопод би разполагал със средства да корумпира всяко народно събрание и всеки политик!

 

Кой тогава би дръзнал да се изправи срещу него?

 

И така, пак в 12 без 5 - както в битката ни срещу Истанбулската конвенция! - инстинктът ни сработи безотказно! Българи, роми и турци; християни и мюсюлмани усетиха тоталитарната опасност и веейки трибагреника, запяха в един глас “Горда Стара планина”! И се опълчиха на това поредно идеологическо безумие!

 

Какво да правим сега? Първа стъпка - да информираме хората.

 

Крайно време е управляващите и националните телевизии да разберат, че когато нервен чиновник, обигран водещ или лукав НПО-джия излязат по телевизията да кажат, че няма проблем, всички червени лампи на българина светват. Той веднага разбира, че става дума за милиони. А когато тези  пиар кампании продължат повече от пет дни българинът вече е твърдо убеден, че става дума за стотици милиони или дори милиарди.

 

В така създалата се ситуация единственото, което може да даде усещането на хората, че разбират за какво става дума, е автентичният дебат. Докато българинът се измъчва от мисълта, че “още не им е разбрал играта”, любопитството му няма да секне. Само неподправената, чиста и публична полемика между родители и НПО/бюрокрация може да задоволи създадената потребност от информация.

 

На 13 октомври Сдружение “РОД”, представящо ФБ група с над 200 хил. члена, отправи покана към парламентарно представените партии да започнат дискусии по темата, вълнуваща стотици хиляди родители. Остава да видим кой ще приеме подадената ръка и кой ще реши да я игнорира. Едно обаче е сигурно - всеки, който иска проблеми като психозата в ромските махали да не се повтарят, трябва да съдейства за започването на задълбочен диалог в националните медии и в политическото пространство.И така, защо Норвегия е толкова корумпирана?

 

През 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век са правени редица проучвания на ефекта на насилствено разделяне на майки и деца маймуни. Най-прочути са изследванията на Хари Харлоу от Станфордския университет. Инструментът, който използва за разделяне на майките от децата, се е наричал Pit of despair [11]. Описанията на страданието на маймуните майки и малките маймунчета било толкова драматично, че му е забранено да прави повече такива експерименти. Резултатите, които обаче той и други учени са публикували, еднозначно показват, че разделянето на майка и дете (maternal deprivation) нанася непоправими психологически щети както на майката, така и на детето [12]. И въпреки това, въпреки потресаващите видеа, които се виждат в интернет,

 

Норвегия продължава с тежките нарушения на ЕКПЧ като извежда деца от функциониращи семейства. Защо?

 

Корупцията [13] в една държава има много лица. Тя започва от бакшиша на гишето в общината, но завършва в пълното дерайлиране на държавната администрация водещо до геноцид и други престъпления срещу човечеството. В Норвегия не се дават двадесетолевки на катаджиите. Там нещата са на друго ниво. Това, което наблюдаваме в Норвегия, е фамилицид. Това е форма на корупция, водеща до целенасочено унищожаване на семейството в името на една утопия. Извършители са излязлата извън контрол държавна машина и побеснелите за печалба доставчици на социални услуги (в България им казваме НПО). И всичко е законно. Законно, но болно. И аморално. И нечовешко.Крайно време е ние да отхвърлим социалните експерименти на разядени от корупция страни като Норвегия. Рано или късно викингите ще трябва да се изправят пред истината - с много пари създадоха едно чудовище, което ги унищожава. България може и трябва да им осигури необходимата помощ да достигнат до този апокалипсис [14].

 

Не ни разбирайте погрешно. България има нужда от най-добрата законова защита за своите деца. Наказанията за посегателство и търговия с деца трябва да са най-тежките възможни в рамките на НК. Пострадалите трябва да получат адекватни грижи. За съжаление, настоящето ни законодателство няма да постигне това.

 

А политиците и медиите, които са вътре в кюпа с НПО-тата ще ги познаем по липсата на желание за публичен дебат. Вече месеци наред стотици хиляди български родители го търсят.

 

Няма да мине. Не и в България.

 

________________

[1] “До кога ще злоупотребявате с нашето търпение?” Марк Тулий Цицерон за Каталина

[2] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-178877%22]}

[3] Любопитен факт - България също се явява страна по делото

[4] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-195909%22]}

[5] чл. 8 от Европейската Конвенция за правата на човека:

Право на зачитане на личния и семейния живот 1. Βсеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията. 2. Намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

 

[6] Само за 2017 г. Норвегия плаща 65 мил. евро. на частни фирми да държат понякога с месеци деца в изолация (физическото наказание е забранено, затова има явно други методи за въздействие), като разходите на дете в изолация на ден достигат 1800 евро (хиляда и осемстотин на ден).

https://www.vg.no/spesial/2019/enetiltak-millionene/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1&fbclid=IwAR0N3DKzTNkZ_P1Wb71ONp976ahyqYM3r6ZyQ5TY_VKz_cCfi9IR-RFA6bA

 

[7] “Дете в риск” съгласно § 1.т.11 от Допълнителните разпоредби към ЗЗД е дете което:

“.. е жертва на … насилие, … в или извън семейството му …. “;

 

В същото време “насилие” е дефинирано в Правилника за прилагане на ЗЗД

 

“§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване ... водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

2. "Физическо насилие" е …. причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

3. "Психическо насилие" са всички действия, …  като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда. …”

 

С други думи ВСЯКО ДЕТЕ е ДЕТЕ В РИСК

 

[8] Чл. 36г. и д. от Закон за закрила на детето

[9] Чл. 10. От Правилника за прилагане на закона за закрила на детето

(5) Анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете, или по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане".

 

[10] Чл. 29, 30 и чл. 31 от Закон за социалните услуги

[11] Ямата на отчаянието англ.

[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK217852/

[13] Корупция произхожда от латинската дума corrumpo, която означава покварявам, развращавам, развалям.

[14] Апокалипсис (гръцки Αποκάλυψις - откровение, разбулване)

 

 

 

Още от категорията

86 коментар/a

Мери на 15.10.2019 в 10:04
Сега ясно ли ви е защо Орбан загуби местните избори в 10 града.
Orban на 15.10.2019 в 10:08
Нищо не съм загубил. Просто точа друга секира
Въпрос на 15.10.2019 в 10:10
А защо Брайвик е норвежец?
поли на 15.10.2019 в 10:12
защото са безчовечи. Една приятелка ми казваше, че норвеюци и шведи са най-безчувствените нации в света.
Eisblock на 15.10.2019 в 10:33
observer, корупция не е само взимане под масата на някакви суми заради услуги и "услуги". Корупция е да подсигуриш хряанителната среда - т.е. корупционна среда. Самите скандинавците много отдавна бяха нормални хора. Сега превърнаха страните си/им в сумариум на всякакви от всякъде - така, че и населението им, коренното, взе да изперква напълно. Победата на либерастията никъде не е довела до нещо добро и няма да доведе. Защото сега вече се подкарва от свински тръс в галоп, именно защото зверската 'и муцуна взе все повече да лъсва и е видима вече дори всред най-наивните и простодушни слоеве на социума. Хеле пък тукашният плебс, все още мърдащ и избегнал десетилетията тотален контрол и обезличаване както при западните бюргери, е трудно да бъде вързан към каруцата им ... Статията е много силна и бие точно в целта. Извод: - На всяка цена трябва да се спре тази "стратегия" за да не влезе в сила тя и всичко свързано с нея: НПО-тата, със свързаните други правила и закони, за да бъде подложена спокойно на тотална проверка и произтичащи изменения. Така, че не само конкретните, видими проблеми и застрашителното развитие по линията Семейство - Деца да се обследват и ПРОМЕНЯТ, а и другият основен вектор - ОБРАЗОВАНИЕТО на децата ни ТРЯБВА ДА СЕ РЕВИЗИРА И ОСНОВНО ПРОМЕНИ основно!!! *Защото: - Образованието е другата гьостерица с която се раздробява същността на човека, още от детска и юношеска възрасти. И се осакатява за цял един живот! ** Ето защо, първа грижа на "демокряките" бе да подменят историята, да подменят образователната политика и самата същност и съдържание на учебниците. Така затвориха Института към м-во на Просветата - който в същност бе центъра за учебните програми и самите учебници. Въведоха за всеки предмет и всеки клас по няколко различни учебника (различни авторски колективи и издателства), с което търгашеството превзе и Учебното дело!!! Запитайте се: - Защо и Кои имат полза от това?! *** Така, че: - Ако се води борба за децата и семействата ни, то ТЯ трябва обезателно да обхване целият обем свързан и с БЪДЕЩЕТО на тези деца! Има ли някакво съмнение, че не малка част излизат ФУНКЦИОНАЛНО неграмотни и неразбиращи смисъла на написаното, стига да е малко по-сложно от текстове в комиксите?! **** Въпросът "Дачков и Гласове" и даването трибуна на откровени соросоидни и либерастки писания... - Ако не са тези пред нас, а трябва да има и още по-отблъскващи с по-цинична пропаганда, то читателите няма да мога да видят в силен контраст къде, как и защо се налагат всички тези неща насочени срещу същността на човека, хуманността, морала, етиката - нагло поставяни под въпрос от настъпващата хидра на либерастията, антихристиянството и анти-източното православие, с развалата и извратеностите им пр. и пр. - все съставки пробутвани с т.нар. ЕАТЦ на запада и на паразитите върлуващи там.
До observer на 15.10.2019 в 10:37
Епа ти накарай някой политолог да каже "държавата е развален"
Спиноза на 15.10.2019 в 10:39
Не сте прави за корупцията, корупция в Норвегия и Швеция наистина има, служителите на барневернен са парично мотивирани да отнемат деца, взимат големи бонуси за всяко дете, а приемните "родители" живеят добре с парите които им дават за децата, по-горе ви беше казано, приемните "родители" участват в решението за отнемане на детето, значи са парично заинтересовани. Че скандинавците имат странно разбиране за морал и хуманност е вярно, там педофилията е традиция, през 70те г. в Дания порно индустрията е продавала легално педофилски филми. Корупция значи разваленост и поквареност.
Барневернет e фашистка организация ! на 15.10.2019 в 10:39
Барневернет e фашистка организация, упражняваща геноцид ! Норвегия е територия на болни мозъци, управлявани от фашисти !
До Rattrack на 15.10.2019 в 10:41
100 пъти предпочитам да бутам на катаджии вместо държавата СИСТЕМНО да извежда деца от ФУНКЦИОНИРАЩИ семейства
антифашист на 15.10.2019 в 10:42
Русия да атакува от изток през финландия и швеция а САЩ през фиордите от запад. Англичаните да помагат, германците да си траят а французите да се правят на окупирани. После да правят филми за резистанса....
"А защо Брайвик е норвежец?" на 15.10.2019 в 10:58
Защото е минал през няколко приемни семейства!
Mars на 15.10.2019 в 11:13
Глупости. Норвегия е корумпирана. Не по-малко от България. Корупцията има други измерения. Държавата дава луди пари на примемите семейства с определена цел. Частните кампуси също са печеливш бизнес.
do Mars на 15.10.2019 в 11:39
сигурно, но хората там печелят повече. И пенсионерите не живеят с 200лв
do do Mars на 15.10.2019 в 11:45
Чудесно - отивай там
без имена на 15.10.2019 в 11:47
Действали рационално-дрън, дрън. Детето ти не наддавало и ти го вземат. Тези, които вземат такива решения или имат скрити мотиви, или нямат деца, или имат не повече от едно дете, или нищо не разбират. Дори две деца на едни и същи родители не се развиват еднакво. Две деца имам-едното от бебе живо, буйно, едвам го теглиха при консултациите, не ядеше, не спеше, не наддаваше по норми. Другото -спокойно, хранеше се добре, наддаваше. И какво-по техните критерии трябва да ми отнемат първото??!! И не знам защо тяхната рационалност (лудост?) да дойде и при нас.

Напиши коментар