Всичко започва с най-добри намерения. Държавата става посредник между детето и собственото му семейството. И като такъв държавата, представена от Барневернет, има право да реши къде за детето е най-добре - при собствените му родители, при приемно семейство или в институция. Въвежда се разтегливото понятие “дете в риск”, което дава универсално основание на държавата да се намесва в семейството от името на детето, без то да е станало обект на престъпление. И, както знаем, където има пари, всичко става бизнес. Ако някой още не е разбрал - става дума за много власт и много пари.

 

 

 

“quousque tandem abutere patientia nostra?” [1]

Marcus Tullius CiceroНа 25 септември 2008 г. в Норвегия Странд Лоббен [2] ражда първото си дете. Поради финансови затруднения тя се съгласява да започне отглеждането му в “семеен център”, вид норвежко защитено жилище. Заради минимална загуба на тегло на детето й, на 14 октомври медицинския персонал се обръща към Барневернет (норвежката Държавната агенция за закрила на детето). Три дни по-късно г-жа Лоббен решава да напусне “семейния център”. В същия ден бебето е отнето от майката и след десет дни е класифицирано като “дете в риск”. Отчаяната майка започва борба за детето си, но губи и детето е дадено на приемно семейство.

 

Драмата на майката не спира дотук. На 18 юли 2011 г. Барневернет започва процедура за отнемане на родителските права на детето с цел неговото осиновяване. В основанието се казва следното: “в докладите от срещите между Странд Лоббен и нейния син става ясно, че тя все още не може да се фокусира върху най-добрия интерес на детето, но е силно повлияна от негативното си отношение към приемната майка и Барневернет.” И така, вместо майката Барневернет решава, че най-доброто за детето е то да бъде дадено за осиновяване. След като губи на всички инстанции, Странд Лоббен се обръща към ЕСПЧ в Страсбург, който на 10 септември 2019 [3][4] постановява, че детето е неправомерно отнето от майката. С това действие Норвегия е нарушила чл. 8 от ЕКПЧ [5].

 

Въпреки това Норвегия отказва да върне незаконно отнетото дете на майка му. Тези случаи, за съжаление, не са единични. В ЕСПЧ са заведени десетки дела срещу очевидно полудялата система за защита на децата в Норвегия.

 

Как се стига дотук? Всичко започва с най-добри намерения през 1992 г., когато е основана Барневернет.

 

Корените на днешните проблеми могат да бъдат обобщени така:

 

1. Въвежда се “детецентричен” подход в законодателството за защита на детето. Това е концепцията, че интересите на детето трябва да бъдат разглеждани отделно от интересите на семейството/родителите. Тази концепция води до неимоверно овластяване на държавния апарат. До този момент държавата само следи за извършени престъпления срещу деца, наказва виновниците и се грижи за жертвите. От приемането на това законодателството държавата става посредник между детето и собственото му семейството. И като такъв държавата, представена от Барневернет, има право да реши къде за детето е най-добре - при собствените му родители, при приемно семейство или в институция.

 

2. Въвежда се разтегливото понятие “дете в риск”, което дава универсално основание на държавата да се намесва в семейството от името на детето, без то да е станало обект на престъпление.

 

3. Насочват се големи финансови потоци в областта на закрила на децата и социалната система се отваря за частни доставчици на услуги. И, както знаем, където има пари, всичко става бизнес [6].

 

Ако някой още не е разбрал - става дума за много власт и много пари.Какво се случва в България?

 

От близо две десетилетия чужди дипломати, лобисти и НПО-та тласкат България по пътя на Норвегия. Неусетно за обществото са променяни закони, създавани структури и е предоставяна все повече власт на НПО-та. Този процес се е развивал встрани от общественото внимание, докато в началото на 2019 г. огромната част от българското общество застана срещу Стратегията за детето 2019 - 2030 г. и последните законови промени.

 

Основните насоки на промененото през последните десет години законодателство са:

 

1. Разширяване на понятието “дете в риск” [7], което е различно от “жертва на насилие или експлоатация” [8].

2. Разширяване на дефиницията на насилие над дете.

3. Възможността за подаване на анонимен сигнал [9] за “дете в риск”.

 

Последната брънка от тази дългогодишна стратегия са поправките, които ще влязат в сила на 1.1.2020. С тях широко се отварят вратите за частни доставчици на социални услуги [10]. Тук очевидно има бизнес компонент с потенциал да осигури стотици милиони приходи на родни и международни НПО-та.

 

Но има и още нещо. В новия Закон за закрила на детето е заложено създаване на мултидисциплинарен екип, който взема решение как да бъде защитено дадено “дете в риск”. В този екип законът предвижда участие и на “представител на доставчик на социална услуга” (разбирай НПО).

 

Това е очевиден конфликт на интереси. Представител на доставчик на социална услуга ще участва в комисия, която да реши дали едно дете има нужда от такава услуга или не.

 

С този текст работата по приватизацията на грижата за деца, проточила се вече близо две десетилетия показва истинското си лице. Истинското лице на една грозна хидра, която официално и по законен път превръща грижата за “деца в риск” в бизнес. Веднъж овластен, този чудовищен октопод би разполагал със средства да корумпира всяко народно събрание и всеки политик!

 

Кой тогава би дръзнал да се изправи срещу него?

 

И така, пак в 12 без 5 - както в битката ни срещу Истанбулската конвенция! - инстинктът ни сработи безотказно! Българи, роми и турци; християни и мюсюлмани усетиха тоталитарната опасност и веейки трибагреника, запяха в един глас “Горда Стара планина”! И се опълчиха на това поредно идеологическо безумие!

 

Какво да правим сега? Първа стъпка - да информираме хората.

 

Крайно време е управляващите и националните телевизии да разберат, че когато нервен чиновник, обигран водещ или лукав НПО-джия излязат по телевизията да кажат, че няма проблем, всички червени лампи на българина светват. Той веднага разбира, че става дума за милиони. А когато тези  пиар кампании продължат повече от пет дни българинът вече е твърдо убеден, че става дума за стотици милиони или дори милиарди.

 

В така създалата се ситуация единственото, което може да даде усещането на хората, че разбират за какво става дума, е автентичният дебат. Докато българинът се измъчва от мисълта, че “още не им е разбрал играта”, любопитството му няма да секне. Само неподправената, чиста и публична полемика между родители и НПО/бюрокрация може да задоволи създадената потребност от информация.

 

На 13 октомври Сдружение “РОД”, представящо ФБ група с над 200 хил. члена, отправи покана към парламентарно представените партии да започнат дискусии по темата, вълнуваща стотици хиляди родители. Остава да видим кой ще приеме подадената ръка и кой ще реши да я игнорира. Едно обаче е сигурно - всеки, който иска проблеми като психозата в ромските махали да не се повтарят, трябва да съдейства за започването на задълбочен диалог в националните медии и в политическото пространство.И така, защо Норвегия е толкова корумпирана?

 

През 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век са правени редица проучвания на ефекта на насилствено разделяне на майки и деца маймуни. Най-прочути са изследванията на Хари Харлоу от Станфордския университет. Инструментът, който използва за разделяне на майките от децата, се е наричал Pit of despair [11]. Описанията на страданието на маймуните майки и малките маймунчета било толкова драматично, че му е забранено да прави повече такива експерименти. Резултатите, които обаче той и други учени са публикували, еднозначно показват, че разделянето на майка и дете (maternal deprivation) нанася непоправими психологически щети както на майката, така и на детето [12]. И въпреки това, въпреки потресаващите видеа, които се виждат в интернет,

 

Норвегия продължава с тежките нарушения на ЕКПЧ като извежда деца от функциониращи семейства. Защо?

 

Корупцията [13] в една държава има много лица. Тя започва от бакшиша на гишето в общината, но завършва в пълното дерайлиране на държавната администрация водещо до геноцид и други престъпления срещу човечеството. В Норвегия не се дават двадесетолевки на катаджиите. Там нещата са на друго ниво. Това, което наблюдаваме в Норвегия, е фамилицид. Това е форма на корупция, водеща до целенасочено унищожаване на семейството в името на една утопия. Извършители са излязлата извън контрол държавна машина и побеснелите за печалба доставчици на социални услуги (в България им казваме НПО). И всичко е законно. Законно, но болно. И аморално. И нечовешко.Крайно време е ние да отхвърлим социалните експерименти на разядени от корупция страни като Норвегия. Рано или късно викингите ще трябва да се изправят пред истината - с много пари създадоха едно чудовище, което ги унищожава. България може и трябва да им осигури необходимата помощ да достигнат до този апокалипсис [14].

 

Не ни разбирайте погрешно. България има нужда от най-добрата законова защита за своите деца. Наказанията за посегателство и търговия с деца трябва да са най-тежките възможни в рамките на НК. Пострадалите трябва да получат адекватни грижи. За съжаление, настоящето ни законодателство няма да постигне това.

 

А политиците и медиите, които са вътре в кюпа с НПО-тата ще ги познаем по липсата на желание за публичен дебат. Вече месеци наред стотици хиляди български родители го търсят.

 

Няма да мине. Не и в България.

 

________________

[1] “До кога ще злоупотребявате с нашето търпение?” Марк Тулий Цицерон за Каталина

[2] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-178877%22]}

[3] Любопитен факт - България също се явява страна по делото

[4] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-195909%22]}

[5] чл. 8 от Европейската Конвенция за правата на човека:

Право на зачитане на личния и семейния живот 1. Βсеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията. 2. Намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

 

[6] Само за 2017 г. Норвегия плаща 65 мил. евро. на частни фирми да държат понякога с месеци деца в изолация (физическото наказание е забранено, затова има явно други методи за въздействие), като разходите на дете в изолация на ден достигат 1800 евро (хиляда и осемстотин на ден).

https://www.vg.no/spesial/2019/enetiltak-millionene/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1&fbclid=IwAR0N3DKzTNkZ_P1Wb71ONp976ahyqYM3r6ZyQ5TY_VKz_cCfi9IR-RFA6bA

 

[7] “Дете в риск” съгласно § 1.т.11 от Допълнителните разпоредби към ЗЗД е дете което:

“.. е жертва на … насилие, … в или извън семейството му …. “;

 

В същото време “насилие” е дефинирано в Правилника за прилагане на ЗЗД

 

“§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване ... водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

2. "Физическо насилие" е …. причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

3. "Психическо насилие" са всички действия, …  като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда. …”

 

С други думи ВСЯКО ДЕТЕ е ДЕТЕ В РИСК

 

[8] Чл. 36г. и д. от Закон за закрила на детето

[9] Чл. 10. От Правилника за прилагане на закона за закрила на детето

(5) Анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете, или по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане".

 

[10] Чл. 29, 30 и чл. 31 от Закон за социалните услуги

[11] Ямата на отчаянието англ.

[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK217852/

[13] Корупция произхожда от латинската дума corrumpo, която означава покварявам, развращавам, развалям.

[14] Апокалипсис (гръцки Αποκάλυψις - откровение, разбулване)

 

 

 

Още от категорията

Търсете котката!

Търсете котката!

Какво може да засенчи една световна знаменитост и да прикове изцяло по...

86 коментар/a

мислим на 15.10.2019 в 18:53
бръкнахте в отворена рана ....мислим аз
Всяко свободно и индивидуално начинание Е частно и когато... на 15.10.2019 в 19:43
Пак си изтипосал световната си глупост. Частното е свобода само когато се овластява разумно, т.е. като "самоосъзнаваща се всеобщност" (Хегел). А това означава преди всичко рефлексивно покаяние със самото пристъпване към действие. На свой ред, самоосъзнаването не е поддържано от изначален частен статус, нито (като крайна цел) цели постигането на такъв. Категорията за частно е, първо, доста съвременна (в миналото изобщо не е била употребявана, защото е нямало ясен антропологичен, респ. идеологически критерий за разграничаването на публично от частно), и второ, е социологическа и в смисъла, в който я употребявате, е свързана със свободата само в идеологическата плоскост на либерализма.
пенсионер на 15.10.2019 в 20:41
частници и няма как да контролират социалната система. Просто не е редно и ако ме питате направо е скандал.
observer на 15.10.2019 в 21:33
Спорещите не са ме разбрали. Става дума наистина за рационализъм, лишен от нормалната за южните земи емоционалност, но и за още нещо. Обратно на южняшкия индивидуализъм и семейственост, там има наследена традицията на племенното оцеляване, пречупена през днешните законови норми и социални механизми. Животът на север е бил труден и това е бил начинът, да оцеляваш като част от племето, подчинен на правилата. Липсата на емоционалност и силните племенни връзки пораждат и някои интересни резултати. Без развита държавност, богата култура, писменост, те успяват да завладеят множество земи в Европа и стигат до Исландия, Гренландия и Северна Америка. Никой не е в състояние да ги спре, не проявяват нито милост, нито страх. Много интересен документ са исландските саги, описващи реални събития. Това, което няма да откриете в тях са каквито и да било чувства. Християнството ги пречупва донякъде, но не съвсем. С тях ние нямаме абсолютно нищо общо.
observer на 15.10.2019 в 21:33 на 15.10.2019 в 22:04
Добре, приемам обяснението ти, те донякъде изследователски трябва да бъдат емпатирани и даже херменевтирани, но от това не следва, че трябва да им подражаваме и да си деформираме законодателството заради културните им стереотипи и коруптивни обсесии. Това, че са се модернизирали много преди нас, това, че са икономически презадоволени, не ги прави изначално нищо повече от нас. Нито предполага безпринципни светогледни интеграции с тях, приемани по конюнктурни подбуди "даже с отвращение". Още повече сега, днес, когато либералната демокрация навсякъде се проваля, а евроинтеграцията е все по-очевидно най-карикатурното възможно бъдеще. Ами майната им, баста! Ние трябва да припознаем своето - веднъж завинаги, и напук на всякакви дебилни прозападни концепции за "догонваща модернизация". Време ни е!
стефан цанефф на 15.10.2019 в 22:43
Колкото повече деца възпитани извън луди семейства, толкова по богата уредена и щастлива държава. СТИГА НЕВРОТИЦИ! В Русия 9 убийства на 100 000, в Норвегия 0,5 на 100хил.
битието съзнанието на 15.10.2019 в 22:48
Колкото повече деца възпитани извън луди семейства, толкова по богата уредена и щастлива държава. СТИГА НЕВРОТИЦИ! В Русия 9 убийства на 100 000, в Норвегия 0,5 на 100хил. В религиозна Латинска Америка 25 убийска на 100 хил. души. Като в религиозна Сицилия.
бананова република на 15.10.2019 в 23:14
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/christians/ Норвегия е трета по щастие, четвърта по протестанти - 81% от населението, 82% са християни. Хондурас има 100% християни, и 82 пъти повече убити на глава в сравнение с Норвегия.
Не четете официциалните, т.е. конюктюрни и удобни за властимащите "статистики" и като следствие да си правите и присъединявате към удобните за властта наукоподобни, т.е. фалшиви статистики на 15.10.2019 в 23:52
Ще видим кой крив, кой прав... в бъдещето, ако го доживеем. Норвегия не е наш пример, особено за духовно развитие, но е финансов донор за порочни практики, както всички разбираме. Искрено пожелавам на всеки здраве , но и здрав разум и човечност преди всичко, без излишни манипулирани от инфо интернет медиите емоции. Във всеки случай нашите наследници ще го доживеят и ако имаме добри намерения за тях е редно да направим всичко възможно да бъдем отговорни за нашите действия, в случая да бъдем опозиция/отпор на такива извратени практики, до които са достигнали тези така напреднали финансово нации, но деградирали морално. Всички с житейски опит и/или интелект знаят, че парите/финансовото благополучие не гарантира щастие за Човека. Пожелавам на всички, направили си труда да прочетат това, да бъдат здрави!
Отговорен на 16.10.2019 в 00:47
observer на 15.10.2019 в 21:33 : Само норвежците и шведите ли са северняци, трудно живеещи ?! А финландците, а сибиряците в недолюбвана Русия ? В интерес на истината тибетците наистина живеят сурово. Средна надморска височина около 3500м и нито един от симптомите на "рационалност" които описваш (довери ми се, знам). Дори у нас, често казват, че неща като описаните в "Земя" (сети се кой е автора) е невъзможно да се случат по планините ни. Там където се живее трудно индивидуализъм като описвания от теб няма! Казано накратко, антропологията ти куца. Частно (!) ориентирана е и идеологически мотивирана. За капак - нямаше да е толкова известно уикенд пиянството на норвежци и шведи (известни са фериботите), ако са съумяли да рационализират по описаният начин живота си. И ако са съгласни да го живеят.
Разбира се, че е корупция на 16.10.2019 в 09:27
Наистина нашите мозъци не могат да го приемат, но не ставаме ли свидетели, как за пари, както е писано и в статията, за разни услуги, т.е. за бизнес, се отнемат деца. Така от Русия за Германия и Америка са "изнесени" хиляди деца, хиляди. И това се прави чрез НПО-та, които търсят стоката и плащат едни суми, за да вземат много по-големи. От друга страна, ако не си осиновител, а си опека, тогава пък парите са още повече. Има доста руски предавания, как там са се отнемали деца само по нечия прещевка. А Украйна колко деца изнесе в Америка, не е за вярване. И децата в по-големия си процент не са щастливи в новата си родина, инстинктът не им позволява това. Затова и Путин забрани това безумие! Ние кога?!
Тоя дето дава пример за убийствата в Норвегия на 16.10.2019 в 09:32
Всяко отнемане на дете е убийство.
Румяна на 16.10.2019 в 11:03
Наистина не е редно НПО да предлагат социални услуги. Вси1ко ще стане по-скъпо. Те ще се храят на наш гръб и ще нанесат огромни щети на населението. Това безумие трябва да спре!
бананова република на 16.10.2019 в 12:03
Всяко не отнемане на дете е убийство. Кога българите се загрижиха за децата? Погледнете си храните, подсладители и палмова мазнина, лошо здравеопазване, и училищата какво обядват? Тези оплюващи норвежката система оплюват Маркс като неолиберал, Сорос като марксист, а Кънев от правата на човека, нарича противниците на законът "сталинисти" - комунизмът бил виновен за такива "патриоти". Кънев:"не фашизмът-крайно дясното, комунисти са те, онази система ги развали. ... СТАЛИН И МАРКС виновни, използват темата да плюят системата на бащите си, нали са стожери на антикомунизмът, всички, всички медии, политици и нпо-деца на живковите функционери. А кога Сорос направи работнически синдикат? Главният икономист на Сорос в бг твърдеше, че работниците в българия имат високи заплати, а работят 20 пъти по-малко от Германия. САКАТИ СА?
Димитър на 16.10.2019 в 13:02
Възвръщане на робството в 21 век ! Борба срещу природата, традиционните ценности , семейството, Православието , превръщане на хората в бройлери , манипулация и експлоатация с една единствена цел парите и един единствен бог златния телец !

Напиши коментар