Всичко започва с най-добри намерения. Държавата става посредник между детето и собственото му семейството. И като такъв държавата, представена от Барневернет, има право да реши къде за детето е най-добре - при собствените му родители, при приемно семейство или в институция. Въвежда се разтегливото понятие “дете в риск”, което дава универсално основание на държавата да се намесва в семейството от името на детето, без то да е станало обект на престъпление. И, както знаем, където има пари, всичко става бизнес. Ако някой още не е разбрал - става дума за много власт и много пари.

 

 

 

“quousque tandem abutere patientia nostra?” [1]

Marcus Tullius CiceroНа 25 септември 2008 г. в Норвегия Странд Лоббен [2] ражда първото си дете. Поради финансови затруднения тя се съгласява да започне отглеждането му в “семеен център”, вид норвежко защитено жилище. Заради минимална загуба на тегло на детето й, на 14 октомври медицинския персонал се обръща към Барневернет (норвежката Държавната агенция за закрила на детето). Три дни по-късно г-жа Лоббен решава да напусне “семейния център”. В същия ден бебето е отнето от майката и след десет дни е класифицирано като “дете в риск”. Отчаяната майка започва борба за детето си, но губи и детето е дадено на приемно семейство.

 

Драмата на майката не спира дотук. На 18 юли 2011 г. Барневернет започва процедура за отнемане на родителските права на детето с цел неговото осиновяване. В основанието се казва следното: “в докладите от срещите между Странд Лоббен и нейния син става ясно, че тя все още не може да се фокусира върху най-добрия интерес на детето, но е силно повлияна от негативното си отношение към приемната майка и Барневернет.” И така, вместо майката Барневернет решава, че най-доброто за детето е то да бъде дадено за осиновяване. След като губи на всички инстанции, Странд Лоббен се обръща към ЕСПЧ в Страсбург, който на 10 септември 2019 [3][4] постановява, че детето е неправомерно отнето от майката. С това действие Норвегия е нарушила чл. 8 от ЕКПЧ [5].

 

Въпреки това Норвегия отказва да върне незаконно отнетото дете на майка му. Тези случаи, за съжаление, не са единични. В ЕСПЧ са заведени десетки дела срещу очевидно полудялата система за защита на децата в Норвегия.

 

Как се стига дотук? Всичко започва с най-добри намерения през 1992 г., когато е основана Барневернет.

 

Корените на днешните проблеми могат да бъдат обобщени така:

 

1. Въвежда се “детецентричен” подход в законодателството за защита на детето. Това е концепцията, че интересите на детето трябва да бъдат разглеждани отделно от интересите на семейството/родителите. Тази концепция води до неимоверно овластяване на държавния апарат. До този момент държавата само следи за извършени престъпления срещу деца, наказва виновниците и се грижи за жертвите. От приемането на това законодателството държавата става посредник между детето и собственото му семейството. И като такъв държавата, представена от Барневернет, има право да реши къде за детето е най-добре - при собствените му родители, при приемно семейство или в институция.

 

2. Въвежда се разтегливото понятие “дете в риск”, което дава универсално основание на държавата да се намесва в семейството от името на детето, без то да е станало обект на престъпление.

 

3. Насочват се големи финансови потоци в областта на закрила на децата и социалната система се отваря за частни доставчици на услуги. И, както знаем, където има пари, всичко става бизнес [6].

 

Ако някой още не е разбрал - става дума за много власт и много пари.Какво се случва в България?

 

От близо две десетилетия чужди дипломати, лобисти и НПО-та тласкат България по пътя на Норвегия. Неусетно за обществото са променяни закони, създавани структури и е предоставяна все повече власт на НПО-та. Този процес се е развивал встрани от общественото внимание, докато в началото на 2019 г. огромната част от българското общество застана срещу Стратегията за детето 2019 - 2030 г. и последните законови промени.

 

Основните насоки на промененото през последните десет години законодателство са:

 

1. Разширяване на понятието “дете в риск” [7], което е различно от “жертва на насилие или експлоатация” [8].

2. Разширяване на дефиницията на насилие над дете.

3. Възможността за подаване на анонимен сигнал [9] за “дете в риск”.

 

Последната брънка от тази дългогодишна стратегия са поправките, които ще влязат в сила на 1.1.2020. С тях широко се отварят вратите за частни доставчици на социални услуги [10]. Тук очевидно има бизнес компонент с потенциал да осигури стотици милиони приходи на родни и международни НПО-та.

 

Но има и още нещо. В новия Закон за закрила на детето е заложено създаване на мултидисциплинарен екип, който взема решение как да бъде защитено дадено “дете в риск”. В този екип законът предвижда участие и на “представител на доставчик на социална услуга” (разбирай НПО).

 

Това е очевиден конфликт на интереси. Представител на доставчик на социална услуга ще участва в комисия, която да реши дали едно дете има нужда от такава услуга или не.

 

С този текст работата по приватизацията на грижата за деца, проточила се вече близо две десетилетия показва истинското си лице. Истинското лице на една грозна хидра, която официално и по законен път превръща грижата за “деца в риск” в бизнес. Веднъж овластен, този чудовищен октопод би разполагал със средства да корумпира всяко народно събрание и всеки политик!

 

Кой тогава би дръзнал да се изправи срещу него?

 

И така, пак в 12 без 5 - както в битката ни срещу Истанбулската конвенция! - инстинктът ни сработи безотказно! Българи, роми и турци; християни и мюсюлмани усетиха тоталитарната опасност и веейки трибагреника, запяха в един глас “Горда Стара планина”! И се опълчиха на това поредно идеологическо безумие!

 

Какво да правим сега? Първа стъпка - да информираме хората.

 

Крайно време е управляващите и националните телевизии да разберат, че когато нервен чиновник, обигран водещ или лукав НПО-джия излязат по телевизията да кажат, че няма проблем, всички червени лампи на българина светват. Той веднага разбира, че става дума за милиони. А когато тези  пиар кампании продължат повече от пет дни българинът вече е твърдо убеден, че става дума за стотици милиони или дори милиарди.

 

В така създалата се ситуация единственото, което може да даде усещането на хората, че разбират за какво става дума, е автентичният дебат. Докато българинът се измъчва от мисълта, че “още не им е разбрал играта”, любопитството му няма да секне. Само неподправената, чиста и публична полемика между родители и НПО/бюрокрация може да задоволи създадената потребност от информация.

 

На 13 октомври Сдружение “РОД”, представящо ФБ група с над 200 хил. члена, отправи покана към парламентарно представените партии да започнат дискусии по темата, вълнуваща стотици хиляди родители. Остава да видим кой ще приеме подадената ръка и кой ще реши да я игнорира. Едно обаче е сигурно - всеки, който иска проблеми като психозата в ромските махали да не се повтарят, трябва да съдейства за започването на задълбочен диалог в националните медии и в политическото пространство.И така, защо Норвегия е толкова корумпирана?

 

През 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век са правени редица проучвания на ефекта на насилствено разделяне на майки и деца маймуни. Най-прочути са изследванията на Хари Харлоу от Станфордския университет. Инструментът, който използва за разделяне на майките от децата, се е наричал Pit of despair [11]. Описанията на страданието на маймуните майки и малките маймунчета било толкова драматично, че му е забранено да прави повече такива експерименти. Резултатите, които обаче той и други учени са публикували, еднозначно показват, че разделянето на майка и дете (maternal deprivation) нанася непоправими психологически щети както на майката, така и на детето [12]. И въпреки това, въпреки потресаващите видеа, които се виждат в интернет,

 

Норвегия продължава с тежките нарушения на ЕКПЧ като извежда деца от функциониращи семейства. Защо?

 

Корупцията [13] в една държава има много лица. Тя започва от бакшиша на гишето в общината, но завършва в пълното дерайлиране на държавната администрация водещо до геноцид и други престъпления срещу човечеството. В Норвегия не се дават двадесетолевки на катаджиите. Там нещата са на друго ниво. Това, което наблюдаваме в Норвегия, е фамилицид. Това е форма на корупция, водеща до целенасочено унищожаване на семейството в името на една утопия. Извършители са излязлата извън контрол държавна машина и побеснелите за печалба доставчици на социални услуги (в България им казваме НПО). И всичко е законно. Законно, но болно. И аморално. И нечовешко.Крайно време е ние да отхвърлим социалните експерименти на разядени от корупция страни като Норвегия. Рано или късно викингите ще трябва да се изправят пред истината - с много пари създадоха едно чудовище, което ги унищожава. България може и трябва да им осигури необходимата помощ да достигнат до този апокалипсис [14].

 

Не ни разбирайте погрешно. България има нужда от най-добрата законова защита за своите деца. Наказанията за посегателство и търговия с деца трябва да са най-тежките възможни в рамките на НК. Пострадалите трябва да получат адекватни грижи. За съжаление, настоящето ни законодателство няма да постигне това.

 

А политиците и медиите, които са вътре в кюпа с НПО-тата ще ги познаем по липсата на желание за публичен дебат. Вече месеци наред стотици хиляди български родители го търсят.

 

Няма да мине. Не и в България.

 

________________

[1] “До кога ще злоупотребявате с нашето търпение?” Марк Тулий Цицерон за Каталина

[2] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-178877%22]}

[3] Любопитен факт - България също се явява страна по делото

[4] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-195909%22]}

[5] чл. 8 от Европейската Конвенция за правата на човека:

Право на зачитане на личния и семейния живот 1. Βсеки има право на неприкосновеност на личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията. 2. Намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.

 

[6] Само за 2017 г. Норвегия плаща 65 мил. евро. на частни фирми да държат понякога с месеци деца в изолация (физическото наказание е забранено, затова има явно други методи за въздействие), като разходите на дете в изолация на ден достигат 1800 евро (хиляда и осемстотин на ден).

https://www.vg.no/spesial/2019/enetiltak-millionene/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1&fbclid=IwAR0N3DKzTNkZ_P1Wb71ONp976ahyqYM3r6ZyQ5TY_VKz_cCfi9IR-RFA6bA

 

[7] “Дете в риск” съгласно § 1.т.11 от Допълнителните разпоредби към ЗЗД е дете което:

“.. е жертва на … насилие, … в или извън семейството му …. “;

 

В същото време “насилие” е дефинирано в Правилника за прилагане на ЗЗД

 

“§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване ... водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

2. "Физическо насилие" е …. причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

3. "Психическо насилие" са всички действия, …  като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда. …”

 

С други думи ВСЯКО ДЕТЕ е ДЕТЕ В РИСК

 

[8] Чл. 36г. и д. от Закон за закрила на детето

[9] Чл. 10. От Правилника за прилагане на закона за закрила на детето

(5) Анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете, или по преценка на директора на дирекция "Социално подпомагане".

 

[10] Чл. 29, 30 и чл. 31 от Закон за социалните услуги

[11] Ямата на отчаянието англ.

[12] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK217852/

[13] Корупция произхожда от латинската дума corrumpo, която означава покварявам, развращавам, развалям.

[14] Апокалипсис (гръцки Αποκάλυψις - откровение, разбулване)

 

 

 

Още от категорията

86 коментар/a

СТЕЛЯМ БЪРЗО......СТРЕЛЯМ ТОЧНО.......ИЗБУХЛИВ И ОТМЪСТИТЕЛЕН СЪМ И ИМАМ МНОГО ПАТРОНИ на 16.10.2019 в 13:30
Едно не могада разбера......ЩО НИ ПРАВИТЕ НА МАЙМУНИ ??? Закони ли няма в тази държава? Съд ли няма? Няма полиция ли? Няма социални работници ли? Всичко си има.....ако законите се спазват......ако всеки си върше работата съвестно......НЯМА НУЖДА ОТ ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРОМЕНИ КОИТО УЖ СА ЗАМРАЗЕНИ.......А СА НА ПРАКТИКА ПРИЕТИ ПОД ЕДНА ИЛИ ДРУГА ФОРМА НО ПОД ДРУГО ИМЕ. Или НЯКОЙ ИМА НУЖДА от това БЕЗЗАКОНИЕ ........ А ЗАЩО.....ЗА ПАРИ И ВЛАСТ ЛИ СТАВА ДУМА? Нима една частна и едва ли не АНОНИМНА организация ще защити ДЕЦАТА на БЪЛГАРИЯ.......НАШИТЕ ДЕЦА ...... по добре от нас и държавата....?..... Нееее НЯМА ! ! ! Иииии ако едно НПО е по надеждно от една държава.........ЩО НЕ ВЗЕМЕМ ДА Я ЛИКВИДИРАМЕ ТАЗИ ДЪРЖАВНА ВЛАСТ и да управаме КЛЕТАТА СИ РОДИНА чрез чрез НеПеОта.......
Дотегнаха ми на 16.10.2019 в 14:57
Ама наистина. НПОта и техните политически слуги.
Минаващ на 16.10.2019 в 15:39
Честно казано не ги разбирам тези норвежци… Как пък до сега не се намери някой братовчед или по-скоро чичо на Брайвик,, който да се окаже пенсиониран военен от планинските специални части, и който , след като Барневарнен му прибере внуците ей тъй на за разнообразие, да не вземе да им спретне една кървава баня, я на целия екип, я на цялата им кантора… При това баня назидателна – с размазани черепи на служителите на Сатаната, а след това да си тегли куршума… В животинската ценностна система, веднага след посегателството над живота на индивида по сериозност на опасност се нарежда посегателството върху поколението му. Не напразно първата работа на новия алфа-самец в стадото е да убие (дори и ритуално) потомството на предшественика си. Това което прави Барневарнен (и се готвят да правят и в България) е тривиално интелектуално и сантиментално убийство на потомството на нароченото семейство, и може да се очаква също толкова драстична реакция срещу тези „убийци“. Алтернативата – да нямаме деца, които да ни вземат, но тогава кого ще прибират???
НГДЕК си личи на 16.10.2019 в 18:29
Абе поприхванали са нещо в гимназията
observer на 16.10.2019 в 19:42
Не съм съгласен с паралела между норвежци, северни руснаци или разните чукчи, евенки, якути и тибетци. Околната температура явно не е единствения фактор. Викингите са в Норвегия, а във Финландия ги няма. впрочем якутите напоследък се проявиха като зверове спрямо пришълците от южните региони. Просто никой не им обръща внимание, дори в Русия. Очевидно нямат нищо общо с норвежците. Споменах един фактор, вероятно има и много други. Акцентът ми беше, че сме различни до такава степен с тях, че никакво прилагане на техните правила тук не е възможно.
Много ми е далечно на 16.10.2019 в 21:35
Министър убива детето си, никой не го търси. При катастрофа по калпав път загиват деца, никой не търси отговорност. Деца просят по улиците, а те НОрвегия, та Норвегия. Ако беше толкова зле, нямаше И там да бягат нашите цигани.
Симчо на 16.10.2019 в 23:40
Написаното в статията е вярно, в Гласове има още много подобни на тази тема, което е похвално. Непеошките са тадни продажни формации, главно на злодея Сорос , които много вредят на България. Всичката им сила е извън страната, в САЩ, при Сорос и подобни глобалисти вредители. НПО-тата с този произход следва да бъдат забранени, а политиците, които са им съдействали и продължават да го правят - да бъдат заклеймявани публично и така изхвърлени от обществения живот като предатели..
Много ми е далечно на 16.10.2019 в 21:35 на 17.10.2019 в 08:54
Понеже там бягат нашите цигани, значи е добре. Логика на типичен демокраД, с кандидатура за дегенерат!
1234 на 17.10.2019 в 09:50
Такива национални предателства са се решавали винаги по един и същ начин! Ядосан родител тихомълком без много шум и емоции влиза с маска в офиса на едно такова нпо изпразва пълнителя и си тръгва. Свидетели няма! В такива офиси са 5 човека. Ако няма реакция, същото за всеки чиито подпис стои под този закон наредба или проект. Само така еничарите рязко ще им се дръпне лайното и за 6 м ще св изнесат от страната. Има и други начини, но всички се въртят около брутална саморазправа намясто!
Още по-далечно на 17.10.2019 в 09:51
Една статистическа справка на отнетите от родители деца спрямо емигриралите в Норвегия с децата си, ще покаже какъв ужас е НПОто
до още по-далеко на 17.10.2019 в 10:20
за пари много неща правят хората. имаше една майка, която пращаше децата си на почивка с един педофил ... Който му харесва да си ходи в Норвегия. Тук ние пишем правилата а не те.
Гневен на 17.10.2019 в 11:08
НПО-тата наистина прекаляват. Сега приватизация на социалния сектор. Знаем много добре какво става когато болниците станат търговски дружества 50 хил. лв. заплата и стотици ненужни стентове!!!! Ами то сега ще стане 50 хил. лв. заплата и стотици ненужно отвлечени деца.
Лазар Кузев на 18.10.2019 в 01:28
Напълно съм съгласен с "Отговорен" .Няма нужда от идеологически увъртания. Има родители и деца. родителите възпитават - децата слуша и изпълняват. Съвременното малоумие да се издига в култ детето, не взема пред вид най - важното, именно, че новороденото дете е само още проекто - човек.Задължение преди всичко на родителите е да го направят човек.Не следва същество, което е с неразвита разсъдъчна способност да има права. Права може да има само и единствено хомосапиенс, който може сам да се оправя в живота, и то - съответно на степента на това можене. Липсата на права на детето обаче, е обратно пропорционална на задълженията на родителите - с нарастване на моженето на детето, респективно на правата му /и на съответстващите им отговорности!/ намаляват задълженията на родителите.Не случайно има понятия пълнолетие, зрелост, способност да се издържа само и т.н. и т.н.
ЪХ-000 на 18.10.2019 в 12:02
За съжаление, описваният от авторите проблем е твърде политизиран и от двете противостоящи си страни. Обикновено така става с всяка значима обществена тема - употребява се по всевъзможни начини от всякакви заинтересовани страни. Не мисля, че е особено полезно и продуктивно заиграването със страховете на хората, защото това води до риск от недобросъвестни внушения и манипулации, които само отдалечават от истината за нещата. Ще ми се да вярвам, че авторите не са имали такова намерение, водени са от идеални и ценностни съображения и не са част от тази политическа динамика. Не знам дали Норвегия е по-корумпирана страна от България, но ако все пак се опитаме да се абстрахираме от политическите "опорки", които валят като из ведро от всяка "про" или "контра" статия по темата за новия закон, става въпрос за нещо далеч по-дълбоко. Според мен, в основата на описвания в статията проблем стоят непреодолими културални различия по въпроса за отглеждането и възпитанието на децата. Различни разбирания за това какво е допустимо, полезно и благотворно и какво - не в трудния процес на родителстване. Това, съответно, опира до дълбоко вкоренени, трудно променими социални нагласи, с които всяка етно-културна общност (българска, норвежка, бутанска, кокосово-островна, и т.н.) се идентифицира. Ще ми се да вярвам, че в основата на новия Закон за закрила на детето наистина лежи идеята за защита на неговия най-добър интерес, на базата на някои добри чуждестранни (не непременно норвежки!) практики в тази област. Доколко това е било ефективно реализирано на практика е отворен въпрос, който със сигурност изисква своя адекватен и изчерпателен отговор. Проблемът е, че всяко ново нещо, бидейки непознато и далечно, по-лесно извиква съпротиви и естествения импулс за бъде отхвърлено. В тази връзка съм съгласен с авторите, че управляващите изобщо не стимулират активен обществен дебат по темата, за разяснителна работа, която да внесе достатъчно прозрачност и разсее всяко съмнение - да не говорим. Така се стимулират всевъзможни конспиративни обяснения с параноидна окраска. А хората имат свещеното право да знаят и да са информирани за инициативите на властта. Тук, обаче, мисля, че освен свещено право да си информиран "отвън" има и свещено задължение да си активен "отвътре" и да ръчкаш непрестанно властите да обясняват и осветляват инициативите си, да си активен в упражняването на контрол над действията им. Нещо повече - да претендираш активно за това да участваш наравно с тях в реализирането на подобни проекти. За съжаление, българите сме научени да чакаме наготово да ни спускат отвсякъде "опорки" с неизяснен политически подтекст. А когато това стане, вместо да търсим обективни отговори или да сме част от намирането им, седим, псуваме и обясняваме наляво-надясно колко сме прецакани и какви жертви на обстоятелствата сме. Ето защо, аз не вярвам на нито една от двете противостоящи си страни по описвания в статията проблем - имам сериозни съмнения в политическата им добросъвестност и добронамереност.
До ЪХ-000: Не защитавай психолози престъпници и господарите им. на 18.10.2019 в 15:06
Не е твърде политизран: НПО-тата извършват приватизация в своя позла на държавен сектор с държавни пари. Гнисно е, гледат и лъжат. Анимус е една обикновена административна измислица. Няма нищо професионално в 95% от дейността им. Това е не по-малко скандално от КТБ. Мащабът е огромен, като се има предвид, че сме сравниелно бедна страна и мегдана за спекулации с бедност е необятен.

Напиши коментар