Националният съвет на БСП прие позиция против ратификацията на Истанбулската конвенция, тъй като в нея съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно. Националният съвет реши също БСП да предложи и внесе в Народното събрание конкретни законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие. Това съобщи пресцентърът на БСП.

 

 Снимка: БСП, архив

 

ПОЗИЦИЯ

на Националния съвет на Българската социалистическа партия

по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 

Националният съвет на Българската социалистическа партия:

 

- като подчертава, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека;

- като възприема, че насилието срещу жените, представлява системно нарушение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санкционира като такова;

- като отчита, че в обществото продължават да съществуват съвременни форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени;

- като подчертава, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните потребности, информирани са за своите права и имат достъп до правосъдие;

- като има предвид, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват;

- като отчита, че гражданското общество, и по-специално организациите на жените, имат ключов принос за предотвратяването и борбата с всички форми на насилие и тяхната дейност следва да бъде призната, насърчавана и подкрепяна, за да могат да я извършват по възможно най-добрия начин;

- като се води от убеждението, че само комбинация от политики, съчетаваща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, както и равнопоставено участие на жените във всички области на обществото, може значително да намали насилието срещу жените  и последствията от него;

- като подкрепя всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на равнопоставеност на половете

 

РЕШИ:

 

БСП да предложи и внесе в Народното събрание  конкретни законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба  с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие: 

  1. Промени в наказателното законодателство за най - строго преследване и наказване на насилниците;
  2. „Домашното насилие” да бъде инкриминирано;
  3. Да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице;
  4. Да се криминализират „насилствените бракове” и „принудителното съжителство на съпружески начала”;
  5. Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по - високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/или нарушения на заповеди;
  6. Да се изградят Кризисни центрове във всеки областен град, като това стане държавна делегирана дейност.

 

В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно.

 

ПГ на „БСП за България“ не подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

 

Още от категорията

Силата на прошката

Силата на прошката

Нашите предци казват, че началото на мъдростта е в разбирането на думи...

23 коментар/a

софиянец на 13.01.2018 в 23:23
искам да видя т.нар. ойро-депутати групово и поименно как са гласували, щото курумбашев мина обтекаемо, били гласували преди година, ама не казва как - след това ще и вервам на комедия...
Христина Изворска на 14.01.2018 в 07:19
Ако Цецките от трите пола ратифицират конвенцията, брошура със задължителни указания ли ще ни спуснат в университетите как да обясняваме "феминизма на различието", щото ний може би с недотам прочувствен правоверен патос го обясняваме? Питам не за друго, а защото чл. 19 от българския ЗВО прокламира свободата на образователния процес като върховна ценност, обаче ЗВО е национално законодателство, а конвенцията наднационално. Въпросът е много сериозен, засяга всички български университети и редица специалности филологии, психологии, педагогики, антропологии, културологии, филологии, цялата хуманитаристика и доста социални науки. А до момента се замита под килима. Какво ще стане с академичните свободи - на образователния, научноизследователския и художественотворческия процес, като върховна ценност, ако се ратифицира тази конвенция???!!! Какво правим с академичната автономия? Ще ни уволняват ли, ако сме критични или скептични към "феминизма на различието" в преподаването и научноизследователската си работа?
анонимен на 14.01.2018 в 11:10
в този случаи подкрепям бсп
Сподели на 14.01.2018 в 11:34
Щефен Кьонигер от "Алтернатива за Германия" за джендърманията Депутатът от фракцията на "Алтернатива за Германия" в местния парламент на Бранденбург обявява на колегите си със социална роля на пола, че AfD отхвърлят, направено от тях предложение. https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=GFMkVkeYpx0 Сподели
Публицистът д-р Пламен Пасков за Истанбулската конвенция на 14.01.2018 в 11:49
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=7Bjl8mRH1tg Публицистът д-р Пламен Пасков за Истанбулската конвенция (ВИДЕО)
КОКО на 14.01.2018 в 12:28
Прочетете изключителния коментар на Маргарита Попова по темата за конвенцията в Епицентър.бг. Уникално и компетентно разбиване на идиотските тълкувания на документа от разните кретени на власт.
Kubis на 14.01.2018 в 19:53
Насилието което упражняват гей-чиновниците да приемем една незадължителна конвенция за ненасилие е показател за престъпни намерения. При задълбочен прочит на текстовете на тази незадължителна конвенция се вижда едно йезуитско съдържание, задължаващо ни с безкрайно много мъгляви формулировки, които автоматично стават задължителни, което само по себе си означава отказване от национален сувернитет. Затова не се подвеждайте по Станишев, той е посланик на Сатаната, пратен да ни вразумява с сладки приказки, за да се изпълнят пъклените му планове! Изглежда лукавият е в настъпление и представителите на религиите /не само християнската/ не бива мълчаливо да гледат отстрани. Става въпрос за удари против религиозните закони, правила и морала. Никой не е за насилие спрямо жените, но тук има ясно изразен скрит замисъл. Може би и това е основната цел – нали ”пътят към ада е постлан с рози”. Подписване на такъв документ при това под натиск и изключително бързане е престъпление.
Омерзен от омразната Истанбулска конвенция на 15.01.2018 в 00:23
ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ Е ОМРАЗНА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И Е ПРОПАСТТА НА АДА, В КОЯТО СЛУГИТЕ НА ДЯВОЛА НИ БУТАТ ДА СКАЧАМЕ. ОМРАЗНАТА НА НАРОДА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ, ДОРИ И ДА МИНЕ НА РАТИФИКАЦИЯ, ПОДЛЕЖИ НА ДЕНОНСИРАНЕ, ИМЕННО КАТО ОМРАЗНА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!! Мине ли ратификацията на ОМРАЗНАТА Истанбулска конвенция, БСП и Корнелия Нинова имат силни ходове! 1) Напускане на Народното събрание и организиране на палаткови лагери в градинката до Народното събрание, пред президентството... и в големите български градове - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен...2) Организиране на митинги и протести в цялата държава; 3) Призоваване на Обединени патриоти да напуснат Народното събрание и правителството и провеждане на общи митинги и протести срещу ОМРАЗНАТА НА НАРОДА Истанбулска конвенция. 4) Предизвикване на предсрочни избори и влизане в коалиция с Обединени патриоти, и с нормалните от десницата, с една обща цел: ДЕНОНСИРАНЕ НА ОМРАЗНАТА НА НАРОДА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ. 5) Порицавате Станишев и Йотова за поддръжката на ОМРАЗНАТА НА НАРОДА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ и БСП ги лишава от доверие. БСП може да ги превърне в политически еднодневки.

Напиши коментар