От 1 февруари започват номинациите за евродепутати в основните партийни организации на БСП, те трябва да бъдат потвърдени от партийните конференции и по този регламент в средата на март ще е ясно кой ще е водачът, а през април - и цялата листа, коментира пред журналисти заместник-председателят на БСП Деница Златева. В момента Националният съвет на БСП обсъжда проекта на "Визия за България" и предизборната си платформа за европейските избори, които трябва да бъдат утвърдени от конгреса на партията на 26 януари.

 

БСП ще е първата партия, която ще приеме предизборната си платформа за предстоящите избори, посочи Златева. Ще се борим най-вече за Европа, която намалява неравенствата - социалните, регионалните, политическите, и това е залегнало в нашата платформа, добави тя.

 

Въпросът кой ще е водач на листата днес не е на дневен ред, коментира Златева. Решението дали аз ще се кандидатирам ще го съобщя на основните партийни организации, когато започне процесът на номинации, добави тя. В отговор на въпрос Златева каза, че БСП ще се бори за много повече от сегашните места в Европарламента, които в момента са четири.

 

 

На въпрос дали ще води евролистата на БСП, Станишев коментира, че не вижда голяма драма тук и това не е тема на днешното заседание.

 

Председателят на ПЕС коментира интервюто на соцдепутата Александър Симов,в което той казва, че Станишев не само не трябва да води листата, но и няма въобще място в червената листа за евровота. "А, вие имате предвид едно интервю... Вижте, това дори не заслужава коментар за мен. Особено имайки предвид, че човекът, който го е направил, е известен в БСП, че неговите убеждения като правило следват смяната на ръководството на БСП", заяви Станишев.

 

Президентът на ПЕС и ръководител на делегацията на българските социалисти в ЕП Сергей Станишев посочи, че освен визията и платформата, на пленума ще бъде представен и отчетът на българските социалисти-евродепутати. Имаме какво да покажем като наши постижения, коментира той и даде пример с пакета "Мобилност", обновената позиция на ЕП за пълноправно членство на България в Шенген с всички граници и доклада за европейския орган по труда, който е на финалната права. Това, че транспортната комисия в ЕП отхвърли два от трите доклада, ни дава основания да настояваме пакет "Мобилност" изобщо да не се гледа, посочи той.

 

 

След тричасово обсъждане на предложенията, които постъпиха от цялата страна по различните секторни политики, Националният съвет на БСП прие с пълно единодушие проекта "Визия за България", съобщава партийният пресцентър.

 

"По проекта "Визия за България" бяха проведени 571 срещи, от тях 353 срещи в страната, с 45 браншови, граждански и синдикални организации. Предложенията, които бяха получени за този период са 924. В резултат от това "Визия за България" е допълнена и променена - съдържа 3 глави - демографска криза и семейство; държава и гражданско общество; икономическо развитие". Това заяви по време на заседанието на Националния съвет на БСП членът на ИБ на БСП и зам-председател на ПГ на "БСП за България" Драгомир Стойнев.

 

В първа глава той обясни, че левицата предлага: въвеждане на семейно подоходно облагане- работещите родители да получават данъчни облекчения за всяко дете; въвеждане на диференцирани ставки на ДДС за основни храни и лекарства; родители, които  две години са си плащали осигуровки, при раждане на второ и трето дете, да получават еднократна помощ от 10 средни работни заплати за предходната година; отпадане на таксата за детски ясли и градини; разкриване на седмични групи за деца от рисковия контигент в яслите и детските градини;  в случай на неосигурен достъп на дете до детска градина, родителите да бъдат компенсирани от държавата; спиране на социалните помощи при отпадане на дете до 16 години от учебния процес, пакет мерки за осигуряване на здравословен живот на българските деца. Стойнев заяви, че левицата залага и на преизчисляване на пенсиите с актуален средноосигурителен доход и ежегодното им осъвременяване; стимули за доброволно оставане на възрастните хора в заетост; приемане на закон за възрастните  хора.

 

Стойнев заяви, че в сферата на здравеопазването Визията залага: за здравноосигурените лица - гарантиран достъп до безплатно и навременно медицинско обслужване 24 часа в денонощието; за здравно неосигурените лица- държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащани с публичен финансов ресурс; за болниците - премахване на търговския статут на държавните и общинските лечебни заведение и замяната му със статут на социално предприятие; нова система за контрол на разходите, обвързана с качеството и резултатите; даване на статут на университетски болници само на тези, които не са търговски дружества; за работещите в здравната система - приемане на наредба за формиране на работните заплати в държавните и общински заведения, гарантиращи им достойни и базови заплати; замяна на безплатното обучение в здравеопазването с държавна стипендия за обучение и/ или специализация с ангажимент за работа минимум 5 години в лечебно заведение в България. "Основното е поставянето на пациента в центъра на здравната система чрез рязко намаляване на частните плащания на населението; повишаване на обема и качеството на здравните услуги, осигурен достъп до здравеопазване в отдалечените и планинските райони", коментира Драгомир Стойнев.

 

В сферата на образованието той заяви, че са залегнали нови училищни планове, програми  и учебно съдържание, съобразени с възрастовите и психологическите потребности на децата и учениците; един учебник по един предмет за клас; изравняване на материалните условия във всички училища; въвеждане на професионално образование; пълен обхват на децата в средното образование; безплатни детски ясли и детски градини; безплатен обяд за децата до 4  клас; улесняване на достъпа до училище за децата от малките селища и бедни семейства; политика за запазване на училищата в малките селища; издръжка с публични средства само на държавните и общински училища, отказ от принципа- парите следват ученика и преоценка на делегираните бюджети; мандатност на директорите на училища и детски градини. "Във висшето образование нашата цел е намаляване и поетапно премахване на студентските такси в държавните висши училища; държавна поръчка основана на дългосрочно прогнозиране от страна на държавата на нуждата от специалисти; достойно заплащане на академичния състав;  национална програма на студентските градчета; връзка на образованието с националната и регионалната икономика - национална карта образование-икономика изработена от държава общини и бизнес", обясни Стойнев.

 

Във втора глава на Визията - социалната държава гарантира не само основните права, личните и икономическите свободи, но предприема правни и финансови мерки за преодоляване на социалните противоречия и напрежение. Връщане на държавата в ключови сектори - енергетика, инфраструктура, образование, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност. Драгомир Стойнев обясни, че във Визията е записана и дигитализация на управлението с изграждане на електронни системи и обвързвано на тези, които вече съществуват, с новите - електронен поземлен регистър, единна информационна система, обединяваща пазарите на селскостопанска продукция, електронен данъчен регистър, електронна здравна карта и здравно досие и  единна електронна образователна система.    

 

Стойнев коментира и че в проекта е записана и концепция за развитие на отбраната - хората да са в центъра на развитието на въоръжените сили, както и модернизация и поддръжка на техника. В системата за сигурност във Визията е залегнало възстановяване на ролята на държавата в охраната на обществения ред и борбата с престъпността; осигуряване на спокойствие и ефективна защита на гражданите от престъпни посегателства; гарантиране на равна сигурност и защита на всеки гражданин; независимо от неговия социален статус, възраст, етнос и местоживеене; изкореняване на корупцията от системата за сигурност; реформи в МВР; по-добри условия на работа на полицаите. "БСП залага и реформа на съдебната система - повишаване на бързината и ефективността на наказателния процес, гарантиране на обективността и отстраняване на възможностите за негово умишлено забавяне и затрудняване", заяви той. По отношение на външната политика във Визията е записано, че България се нуждае от ясни и дългосрочни насоки. Да се фокусира върху - подкрепа за реализиране на регионално сътрудничество в Югоизточна Европа; продължаване на политиката за разширяване на ЕС; разширяване на възможностите за взаимодействие между страните от Черноморския регион; нормализиране на отношенията в Русия; стратегически отношения със САЩ; нови възможности за сътрудничество с Китай; отчетливо отстояване на националните ни интереси в международните организации в които членуваме; България да бъде активен член на ЕС, а не пасивен слушател.

 

Икономика за мнозина, а не за малцина

 

В трета глава левицата  предлага нов модел на данъчна политика - данъчно-осигурителната тежест да се разглежда в светлината на въпроса "какво ти остава", а не "какво ти се взима"; въвеждане на праг за минималните възнаграждения в страната - не по-нисък от 60 % от средната работна заплата; по-справедливи ставки за заплащане на нощния труд; преизчисляване на всички пенсии; всички големи компании в България с над 250 души, за период от 10 години,  да отделят 10% от основния си капитал в приобщаващ фонд, от който дивиденти се разпределят ежегодно само между работниците. "Новият икономически път на страната трябва да бъде базиран на потреблението и износа на продукция. Залагаме на икономика за мнозина, а не за малцина", категоричен бе Драгомир Стойнев.  По думите му трябва да се заложи на инвестиции в нови родни производства с висока добавена стойност. Той подчерта, че БСП предлага и нов закон за управлението на държавните и общински предприятия и е твърдо против отдаването на концесии на стратегически за България предприятия и обекти с национално значение. Като други важни предложения на левицата в сферата на икономиката той посочи създаване на социално предприятие, като оператор в социалната икономика, създаване на финансов холдинг за подпомагане на малките и средни предприятия, конкретна програма за изостаналите региони. Не на последно място той посочи и зелената икономика, която да допринесе за  опазване на околната среда, намаляване на въглеродните емисии и деградацията на екосистемите, социално въздействие и предотвратяване на загубата на работни места и обезлюдяването на отделни региони. Той посочи, че в сферата на енергетиката левицата залага на развитие на ядрената енергетика чрез редица мерки, сред които: изграждане и въвеждане в експлоатация на АЕЦ "Белене" и на нови енергийни блокове на площадката на АЕЦ "Козлодуй", възстановяване на проекта за газов коридор с Русия, разширяване на газовото хранилище в Чирен и изграждане на нови такива, разработване на находища на газ и продължаване на газификацията на страната, преразглеждане на договорите с  американските електроцентрали и гарантиране на експлоатацията на ТЕЦ-овете от комплекса Марица - Изток до пълното изчерпване на запасите от въглища.

 

В сферата на земеделието Стойнев поясни, че БСП цели ефективно стопанисване на земята; диференцирано субсидиране и ограничаване на едрите земеделски производители, с въвеждане на таван в субсидията; финансиране на изграждането на мрежа от фермерски пазари; увеличаване присъствието на българските храни в големите търговски вериги.  

 

Драгомир Стойнев коментира и че БСП не се отказва от стремежа си за намаляване на различията между регионите и с тази цел предлага национален фонд за сближаване между регионите - инвестиционна програма, в която да се включват пакет от мерки, като облекчени данъчни ставки за фирмите, разкриващи работни места, субсидия от 50% върху лихвите по инвестиционните кредити, предоставяне на възможност за наемаме на сгради в индустриални зони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Силата на прошката

Силата на прошката

Нашите предци казват, че началото на мъдростта е в разбирането на думи...

13 коментар/a

БИВШ ЧЛЕН НА бсп на 12.01.2019 в 13:29
Аз не следвам ръководството на БСП и никога не съм имал менние Не следвам ръководнтвото на БСП и никога не съм имал мение, съвпадащо с мението и политиката на ръководството на бсп, ОБАЧЕ СЪЩО СМЯТАМ, ЧЕ сТАНИШКАТА НЯМА МЯСТО В бсп ИЗОБЩО.
OLD на 12.01.2019 в 13:31
Подкрепям колегата със скромното си мнение !
Мери на 12.01.2019 в 13:55
Внимавай с кого се снимаш! Ех, Корнелия, четете повече класика, да му се не види, що така!
Този няма място не само на 12.01.2019 в 14:25
като водач на листата на БСП, Дори не трябва да фигурира там.
Станишев и Вигенин... на 12.01.2019 в 15:45
...ще закопаят БСП на европейските избори, ако бъдат включени в листите й! Нинова е с рустикален произход, а селяните са практични хора, та дано гените й заговорят!
До горния коментар на 12.01.2019 в 16:03
много емоционално, наистина. Ама малко рационално. Сложете си Станишев в листите. Гарантиран провал на БСП. Може би точно това е целта? БСП, ако иска да остане фактор в политическия живот тук трябва да се раздели с цялата стара кохорта, чиито изразител е Станишев. Болезнено, но задължително. Надявам се да имат достатъчно здрав разум за това. А Нинова Станишко колкото и да я гони по одобрение никога няма да я стигне.
БСП или не иска властта, на 12.01.2019 в 16:24
защото така и отърва, или е силно зависима от някакви посолства или се е откъснала напълно от основната си членска маса. Всякакви визии и мизии със Станишев са чиста измама, а измамата се наказва. в случая на избори.
milevan на 12.01.2019 в 16:26
СТАНИШЕВ е нагаждач. Пак търси топло местенце.Той и в Герб би влязъл ако има келепир.
баба мара на 12.01.2019 в 16:41
Станишев и пирински нямат място в листите и какви са тези измишлъотини като гражданска квота за хора които не са членове на дадена партия нищо не зависи от българия в еп 750 тунеядци с огромни заплати и гмо мозъци боикот на изборите
баба мара на 12.01.2019 в 16:41 на 12.01.2019 в 17:06
Маро ма, туй ли пише на листчето ? Ние не гласуваме ,а вие гласувате и пълен мандат ! Е, не сме толкова елементарни, ма Маро-о !
дано на 12.01.2019 в 18:32
Дано Курнелия оглави европейската листа а др. Станишев да се върне начело на БСП!
мнение на 12.01.2019 в 21:07
Редно е,ако Станишев евентуално бъде включен в листата за евровота,да бъде поставен на неизбираемо място,за да може Пирински,Миков и подобни на тях използвачи да си го изберат с преференциален вот,съгласно дадената възможност от закона,а не както се набута с лъжата си на предишните избори.От такива джендъри полза няма.
К.Вигенин на 13.01.2019 в 15:27
Аз съм от истанбулската квота ... водач.

Напиши коментар